||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA
KANTONI U BROJKAMA 2015
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2016
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
HBS-Metodologija i rezultati-Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKUMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
PLAN RADA Federalnog zavoda za statistiku za 2016.godinu
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2016.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02015 02-2016 03-2016 04-2016
830 825 845 830

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02015

03-2016

04-2016

Zaposleni 450.121 452.958 454.898
Nezaposleni          390.204 382.879 377.926

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-Mj.podaci su predhodni  Grafik

 

2015

03-2016

04-2016

Živorođeni 19.358 1.504 1.481
Umrli 21.703 1.956 1.774
Prirodni priraštaj -2.345 -452 -293
Zaključeni brakovi 12.972 906 1005
Razvedeni brakovi 1.502 98 95
Vitalni indeks  Grafik 89.2 77 83

Indeksi
  2015
2014
IV-2016   III-2016  IV-2016   IV-2015
Indeks obima ind. proiz. Graf1 102,2 99,01) 104,32)

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 100,4 98,4

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

101,0 99,7 94,0

- Domaće tržište 

99,2 99,9 97,8

- Inostrano tržište

103,8 99,3 88,7
1) Desezonirani indeks    2) Kalendarski prilagođeni indeks

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 05-2016 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 05/2016

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2015

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2014 - 195.639.708 KM

U Aprilu/Travnju 2016. Noćenja turista-ukupno 126.924

-Domaći turisti 28.181

-Strani turisti 98.743   _________________________________________

maj/svibanj 2016. -Izvoz 496.926.000 KM

-Uvoz 932.893.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 53,3%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2015.- 2.861.727

- Prisutno stanovništvo 2.334.348

- Žena 1.176.010

- Muških 1.158.333

- Izbjeglice u ino. 527.379  _________________________________________

U 2014 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 17.813.292.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.218 KM-konačnii rezultati

BDP, IV tromjesječje 2015.,

stopa realnog rasta 2,4 %

IV tromj.2015/IV tromj.2014

Ostvarene investicije za 2014 god. su  3.152.660.000 KM – konačni podaci_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2015

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

12.05.2016 SAOPĆENJE ZA JAVNOST (povodom održane 47.sjednice Centralnog popisnog biroa)

Zadnja saopćenja/priopćenja

24/06/169.4c INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,April/Travanj     (ispravak)
 
20/06/1616.1.5  ROBNA RAZMJENA SA INOZEMSTVOM -Maj/Svibanj
 
15/06/168.2.4 ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA KD,April/Travanj
 
15/06/168.1.4 PROS. NETO PLAĆA PO POD.KD, April/Travanj 
 
15/06/167.2.5 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Maj/Svibanj 
 
15/06/167.1.5 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Maj/Svibanj 
 
13/06/16 14.4  PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA April/Travanj  
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2016

Zadnji statistički godišnji bilteni

ZAPOSLENOST,NEZAPOSLENOST I PLAĆE  2015 - (SB-236)

BILJNA PROIZVODNJA 2015 (SB-230)

MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2015-(SB 229)

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U F BiH U 2014.(SB 228)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U F BiH U 2014.(SB-227)

ŠUMARSTVO F BiH-2014 (SB-226)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

KORISNIČKI ZAHTJEVI

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2015 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA  F BiH ZA_2016.GODINU

Odluka Parlamenta FBiH o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

Posljednja izmjena/Last updated:24.06.2016