||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA
KANTONI U BROJKAMA 2015
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
HBS-Metodologija i rezultati-Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKUMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2015.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 07-2015 08-2015 09-2015
833 840 823 826

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

08-2015

09-2015

Zaposleni 443.587 450.799 453.631
Nezaposleni          391.427 390.659 390.281

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

08-2015

09-2015

Živorođeni 19.880 1.712 1.669
Umrli 20.283 1.590 1.693
Prirodni priraštaj -403 122 -24
Zaključeni brakovi 11.982 1.838 1.073
Razvedeni brakovi 1.321 44 106
Vitalni indeks   Grafik 98 108 99

Indeksi

2014
2013
 X-2015 
 IX-2015
 X-2015
 X-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 101,41) 103,72)

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 100,0 98,5

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 99,3 99,1

- Domaće      tržište 

98,9 99,4 98,3

- Inostrano tržište

98,5 99,3 100,3

1) Desezonirani indeks

2) Kalendarski prilagođeni indeks

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 10-2015 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 10/2015

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

 

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Septembru/Rujnju 2015. Noćenja turista-ukupno 164.739

-Domaći turisti 31.682

-Strani turisti 133.057   _________________________________________

U Septembru/Rujnju 2015. -Izvoz 541.100.000 KM

-Uvoz 963.501.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 56,2%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2015.- 2.861.727

- Prisutno stanovništvo 2.334.348

- Žena 1.176.010

- Muških 1.158.333

- Izbjeglice u ino. 527.379  _________________________________________

U 2014 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 17.813.292.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.218 KM-konačnii rezultati

BDP, II tromjesječje 2015.,

stopa realnog rasta 3,6 %

II tromj.2015/II tromj.2014

Ostvarene investicije za 2014 god. su  3.152.660.000 KM – konačni podaci_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2014

_________________________________________
24.11.2015 - Obavjest o komentaru za Nacrt Plana 2016

Nacrt Plana provođenja statističkih istraživnja od interesa za F BiH-2016

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

27/11/155.1.3   CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE I PUTNIKA,III tromjesječje 2015.
 
26/11/159.10INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,Oktobar/Listopad
 
26/11/1516.2.3 ROBNA RAZMJENA SA INO.-Indeksi izvoz.i uvoz. cijena III tromj.
 
26/11/155.6.3PROMET U PRIJEVOZNIM I SKLADIŠNIM DJELATNOSTIMA,III tromj.2015
 
26/11/1517.3 RPROMET U UGOSTITELJSVU III tromjesječje 2015.
 
26/11/153.2.3 Distrinutivna trgovina -III Tromjesječje 2015  
 
26/11/1513.5.10 KRAVLJE MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI ZA Oktobar/Listopad
 
26/11/1513.4.10PRODAJA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZ. Oktobar/Listopad
 
26/11/1513.2.10 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA, Oktobar/Listopad
 
26/11/151.10 PROIZVODNJA I PROD.ŠUMSKIH SORTIMENATA U F BiH, Oktobar/Listopad
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U F BiH U 2014.(SB-227)

ŠUMARSTVO F BiH-2014 (SB-226)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA F BIH 2014-(SB 225)

GRAĐEVINARSTVO U F BIH 2014-(SB-224)

ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM U 2014 (SB 222)

KULTURA,UMJETNOST I SPORT U FBIH 2014 (SB 223)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA  F BiH ZA_2015.GODINU

Odluka Parlamenta FBiH o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:27.11.2015