||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2015.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 03-2015 04-2015 05-2015
833 834 833 829

Prosječna bruto plaća u KM

 02014 03-2014 04-2015 05-2015
 1.272 1.274 1.272 1.266

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

04-2015

05-2015

Zaposleni 443.587 448.232 448.806
Nezaposleni          391.427 388.848 385.540

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

04-2015

05-2015

Živorođeni 19.880 1.573 1.498
Umrli 20.283 1.826 1.722
Prirodni priraštaj -403 -253 -224
Zaključeni brakovi 11.982 1.047 1.240
Razvedeni brakovi 1.321 93 91
Vitalni indeks   Grafik 98 86 87

Indeksi

2014
2013
 VI-2015 
  V-2015
 VI-2015
 VI-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 98.01) 101,62)

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 99,7 99,8

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 99,7 102,2

- Domaće      tržište 

98,9 100,1 100,0

- Inostrano tržište

98,5 99,1 105,4

1) Desezonirani indeks

2) Kalendarski prilagođeni indeks

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 06-2015 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 06/2015

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

Obrazci RAD-1 i RAD-1G  za  2015. godinu

Bosanski

Hrvatski

RAD-1.pdf   |   RAD-1.xls

RAD-1.pdf  |   RAD-1.xls

RAD-1G.pdf   |   RAD-1G.xls

RAD-1G.pdf  |   RAD-1G.xls

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Junu/Lipnju 2015. Noćenja turista-ukupno 1448.454

-Domaći turisti 32.803

-Strani turisti 115.651   _________________________________________

U Junu/Lipnju 2015. -Izvoz 526.264.000 KM

-Uvoz 914.829.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 57,5%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2014 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 17.791.171.000 KM -prvi rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.211 KM-prvi reziltati

BDP, I tromjesječje 2015.,

stopa realnog rasta 1,5 %

I tromj.2015/I tromj.2014

Ostvarene investicije za 2014 god. su  3.150.232.000 KM – prvi rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2014

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

31/07/1510.3.1TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2015.
 
31/07/152.3.1CIJENE PRODATIH NOVIH STANOVA, PRVO POLUGODIŠTE 2015.
 
30/07/1522.2.6 KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE,Juni/Lipanj  Prvi rezultati
 
29/07/154.6MJESEČNI INDIKATORI STATISTIKE SMJEŠTAJA U TURIZMU Juni/Lipanj 2015
 
28/07/153.1.6 UNUTRAŠNJA TRGOVINA, Trgovina na malo 
 
27/07/159.6 INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,Juni/Lipanj   
 
27/07/1513.2.6  KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA, Juni/Lipanj
 
27/07/1513.5.6 KRAVLJE MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI ZA Juni/Lipanj
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

SREDNJE OBRAZOVANJE U FBiH KRAJ 2013./2014. I POČETAK 2014./2015. (SB 221)

OPŠTI IZBORI - 2014 (SB 220)

DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2014-(SB 216)  

ZAPOSLENOST,NEZAPOSLENOST I PLAĆE - 2014-(SB. 218)

SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB-2014(SB 215)

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U 2014. GODINI OSNOVNO OBRAZOVANJE KRAJ 2013./2014. I POĆETAK 2014./2015.U F BiH         (SB 217)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA  F BiH ZA_2015.GODINU

Odluka Vlade za Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:31.07.2015