||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2014
IZVJEŠTAJ O RADU FZS ZA 2012
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

NOMENKLATURE,OBRASCI,PLANOVI... 

STATISTIČKI STANDARDI
KLASIFIKACIJE VRSTA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BiH 2013,2012,2010,2005

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA- Klasifikacije djelatnosti-METODOLOGIJE I UPUSTVO ZA UVOĐENJE EVIDENCIJE PROSTORNIH JEDINICA I STATISTIČKIH I POPISNIH KRUGOVA
KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U F BiH
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02013 04-2014 05-2014 06-2014
835 836 835 827

Prosječna bruto plaća u KM

 02013 04-2014 05-2014 06-2014
 1.275 1.277 1.275 1.262

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02013

05-2014

06-2014

Zaposleni 435.113 443.155 443.752
Nezaposleni          388.704 386.801 387.405

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2013

05-2014

06-2014

Živorođeni 20.145 1.463 1.526
Umrli 20.465 1.412 1.658
Prirodni priraštaj -320 51 -132
Zaključeni brakovi 11.381 1032 1.192
Razvedeni brakovi 1.364 88 75
Vitalni indeks   Grafik 98 104 92

Indeksi

2013
2012
VI-2014 
V -2014
VI-2014
VI-2013
Indeks obima ind. proiz. Graf1 105,3 - 100,8

Indeksi potrošačkih cijena

99,8 99,9 99,0

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,0 100,5 98,5

- Domaće      tržište 

97,8 * 100,2 98,7

- Inostrano tržište

98,3 101,1 98,1

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 07-2014

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 07/2014      -        ISSN 1840-1600

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2013. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01.pdf   |   INV-01.xls INV-01.pdf  |   INV-01.xls
Uputstvo_INV-01.pdf   Uputstvo_INV-01.pdf

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

Juni/Lipanj 2014. Noćenja turista-ukupno 119.364

-Domaći turisti 30.043

-Strani turisti 89.321   _________________________________________

U Julu/Srpnju 2014. -Izvoz 514.833.000 KM

-Uvoz 928.393.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 55,5%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2013.- 2.865.223

- Prisutno stanovništvo 2.337.200

- Žena 1.177.084

- Muških 1.160.116

- Izbjeglice u ino. 528.023  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.928.932.000 KM -prvi rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.908 KM-prvi rezltati

BDP, prvi kvartal 2014., stopa realnog rasta 1,9% (I kvartal 2013=100)

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.081.925.000 KM – prvi rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2013

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

27/08/1416.2.2 ROBNA RAZMJENA SA INO.-Indeksi izvoz.i uvoznih cijena II tromjesečje.
 
27/08/1413.4.7 PRODAJA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,Juli/Srpanj
 
27/08/145.1.2   CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE I PUTNIKA,II tromjesječje 2014.
 
27/08/143.1.7 UNUTRAŠNJA TRGOVINA, Trgovina na malo.
 
25/08/1417.2  RPROMET U UGOSTITELJSVU II tromjesječje 2014.
 
25/08/14 5.6.2   PROMET U PRIJEVOZNIM I SKLADIŠNIM DJELATNOSTIMA,II tromj.2014
 
25/08/143.2.2 Distrinutivna trgovina -II Tromjesječje 2014   
 
25/08/141.7  PROIZVODNJA I PROD.ŠUMSKIH SORTIMENATA U F BiH, Juli/Srpanj
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2014

Zadnji statistički godišnji bilteni

ZAPOSLENOST,NEZAPOSLENOST I PLAĆE - 2013-(SB 202)

DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2013 (SB 200)

SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB - 2013 (SB 199)

VISOKO OBRAZOVANJE U F BIH U 2013/2014.(SB 198)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2013 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2009-2012

OPĆINE - BROJ NASELJENIH MJESTA, ŠIFRE I POVRŠINA

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:27.08.2014