||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2014.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 10-2014 11-2014 12-2014
833 838 822 847

Prosječna bruto plaća u KM

 02014 10-2014 11-2014 12-2014
 1.272 1.281 1.255 1.295

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

11-2014

12-2014

Zaposleni 443.587 447.873 448.720
Nezaposleni          391.427 392.675 392.265

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

11-2014

12-2014

Živorođeni 19.141 1.474 1.850
Umrli 19.371 1.776 1.897
Prirodni priraštaj -230 -302 -47
Zaključeni brakovi 11.539 900 1.127
Razvedeni brakovi 962 76 102
Vitalni indeks   Grafik 99 83 98

Indeksi

2014
2013
 I-2015 
XII-2014
 I-2015
 I-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 - -

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 99,8 99,3

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 99,7 100,9

- Domaće      tržište 

98,9 * 99,0 98,9

- Inostrano tržište

98,5 100,8 104,3

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 01-2015 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 01/2015

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

 

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2014. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01  Obrazac izmjenjen u odnosu na 2013. godinu

INV-01.pdf   |   INV-01.xls

INV-01.pdf  |   INV-01.xls

Uputstvo_INV-01.pdf

Uputstvo_INV-01.pdf

Obrazci RAD-1 i RAD-1G  za  2015. godinu

Bosanski

Hrvatski

RAD-1.pdf   |   RAD-1.xls

RAD-1.pdf  |   RAD-1.xls

RAD-1G.pdf   |   RAD-1G.xls

RAD-1G.pdf  |   RAD-1G.xls

 

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Januaru/Siječnju 2015. Noćenja turista-ukupno 55.136

-Domaći turisti 20.488

-Strani turisti 34.648   _________________________________________

U Januaru/Siječnju 2015. -Izvoz 458.420.000 KM

-Uvoz 701.905.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 65,3%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.913.721.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.903 KM-konačni reziltati

BDP, treće tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta 0,4 %

III tromj.2014/III tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.080.581.000 KM – konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2014

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST:ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2015

NOVO-ZA REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA 15.01.2015

Šifarnik općina/naseljenih mjesta F BiH
Stanje 31. decembar 2014. godine

 

Promjene kod općina i naseljenih mjesta u F BiH u 2014. godini na osnovu Službenih novina Federacije Bosne i Hercegovine-

Zadnja saopćenja/priopćenja

27/02/15 22.2.1 KRATKOROROČNI POKAZ. ENERGETSKE .STATISTIKE,Jan./Sij.2015.
 
27/02/154.1 MJESEČNI INDIKATORI STATISTIKE SMJEŠTAJA U TURIZMU Januar/Siječanj 2014
 
27/02/145.4.4 PRJEVOZ ROBE ŽELJEZNICOM, IV tromjesečje2014. 
 
27/02/155.7.4 ZRAČNI PRIJEVOZ,  tromjesečje2014. 
 
27/02/155.3.4 PROMET NA AERODROMIMA / U ZRAČNIM LUKAMA, IV tromjesečje 2014
 
27/02/155.2.4 POŠTANSKE, KURIRSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, IV tromj.2014
 
27/02/153.1.1 UNUTRAŠNJA TRGOVINA, Trgovina na malo   
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2014-(SB 212)

KULTURA I UMJETNOST U FBIH 2013(SB206)

BRUTO DOM.PROIZ. U FBiH U 2013.(SB211)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FBiH U 2013. (SB 210)

ŠUMARSTVO U FBiH U 2013 GOD. (SB209)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA FBiH 2013. (SB 208)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2013 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Prijedlog Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2015.godinu koji je 21.01.2015.godine dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi usvajanja

PRIJEDLOG_PLANA_2015

Odluka Vlade za Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

Statistika stranice

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:27.02.2015