||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA
KANTONI U BROJKAMA 2015
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2016
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
HBS-Metodologija i rezultati-Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKUMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
PLAN RADA Federalnog zavoda za statistiku za 2016.godinu
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2016.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02015 12-2015 01-2016 02-2016
830 846 834 825

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02015

01-2016

02-2016

Zaposleni 450.121 450.419 450.491
Nezaposleni          390.204 390.738 388.606

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-prelim.podaci

Grafik

 

 2015

01-2016

02-2016

Živorođeni 18.851 959 1.474
Umrli 20.885 1.417 1.780
Prirodni priraštaj -2.034 -458 -306
Zaključeni brakovi 12.749 677 583
Razvedeni brakovi 1.092 62 99
Vitalni indeks   Grafik 90 68 83

Indeksi

2015
2014
 III-2016 
  II-2016
 III-2016
 III-2015
Indeks obima ind. proiz. Graf1 102,2 101,01) 105,32)

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 100,0 98,2

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

101,0 97,9 94,0

- Domaće      tržište 

99,2 97,9 97,6

- Inostrano tržište

103,8 97,6 88,8

1) Desezonirani indeks

2) Kalendarski prilagođeni indeks

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 04-2016 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 04/2016

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2015

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2014 - 195.639.708 KM

U Martu/Ožujku 2016. Noćenja turista-ukupno 83.198

-Domaći turisti 23.662

-Strani turisti 59.536   _________________________________________

U Martu/Ožujku 2016. -Izvoz 507.901.000 KM

-Uvoz 931.278.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 54,5%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2015.- 2.861.727

- Prisutno stanovništvo 2.334.348

- Žena 1.176.010

- Muških 1.158.333

- Izbjeglice u ino. 527.379  _________________________________________

U 2014 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 17.813.292.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.218 KM-konačnii rezultati

BDP, IV tromjesječje 2015.,

stopa realnog rasta 2,4 %

IV tromj.2015/IV tromj.2014

Ostvarene investicije za 2014 god. su  3.152.660.000 KM – konačni podaci_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2015

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

29/04/164.3MJES. INDIKATORI STATISTIKE SMJEŠTAJA U TURIZMU Mart/Ožujak
 
29/04/165.1.5  ŽELJEZNIČKI, CESTOVNI, GRAD.-PRIGR. PRIJE.PUTNIKA I ROBE  U 2015
 
29/04/165.4.1   PIJEVOZ PUTNIKA I ROBE ŽELJEZNICOM, I tromjesečje 2016.
 
29/04/1612.7 NACIONALNI ZDRAVSTVENI RAČUNI U FBiH U 2014 
 
29/04/1619.1 PRAVOSUĐE U 2015.
 
29/04/1622.2.3KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERG. STATISTIKE,Mart/Ožujak PRVI REZ.
 
28/04/163.1.3 UNUTRAŠNJA TRGOVINA, Trgovina na malo-U martu/ožujku 2016.god.
 
25/04/169.3 INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,Mart/Ožujak
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2016

Zadnji statistički godišnji bilteni

MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2015-(SB 229)

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U F BiH U 2014.(SB 228)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U F BiH U 2014.(SB-227)

ŠUMARSTVO F BiH-2014 (SB-226)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA F BIH 2014-(SB 225)

GRAĐEVINARSTVO U F BIH 2014-(SB-224)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

KORISNIČKI ZAHTJEVI

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA  F BiH ZA_2015.GODINU

Odluka Parlamenta FBiH o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

Posljednja izmjena/Last updated:04.05.2016