||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2014
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2014.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02013 08-2014 09-2014 10-2014
835 826 824 838

Prosječna bruto plaća u KM

 02013 08-2014 09-2014 10-2014
 1.275 1.260 1.258 1.281

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02013

09-2014

10-2014

Zaposleni 435.113 446.417 448.001
Nezaposleni          388.704 391.856 392.646

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2013

09-2014

10-2014

Živorođeni 20.145 1.761 1.740
Umrli 20.465 1.712 1.659
Prirodni priraštaj -320 49 81
Zaključeni brakovi 11.381 914 1.112
Razvedeni brakovi 1.364 45 97
Vitalni indeks   Grafik 98 103 105

Indeksi

2013
2012
X-2014 
IX-2014
X-2014
X-2013
Indeks obima ind. proiz. Graf1 105,3 - 98,2

Indeksi potrošačkih cijena

99,8 100,0 100,3

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,0 100,6 100,0

- Domaće      tržište 

97,8 * 100,1 99,9

- Inostrano tržište

98,3 101,6 100,3

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 11-2014 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 11/2014

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Oktobar/Listopad 2014. Noćenja turista-ukupno 109.578

-Domaći turisti 25.483

-Strani turisti 84.095   _________________________________________

U Novembru/Studenom 2014. -Izvoz 487.589.000 KM

-Uvoz 851.485.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 57,3%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.913.721.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.903 KM-konačni reziltati

BDP, drugo tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta (-0,6%)

II tromj.2014/II tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.080.581.000 KM – konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2013

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

16/12/1412.5 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE, 2014. godina
 
16/12/1416.1.11ROBNA RAZMJENA SA INOZEMSTVOM -Novembar/Studeni
 
16/12/148.2.10 ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA KD,Oktobar/Listopad
 
16/12/148.1.10 PPROS. NETO PLAĆA PO POD.KD, Oktobar/Listopad  
 
15/12/1412.1 OSNOVNE ŠKOLE-KRAJ ŠKOLSKE 2013./2014.GODINE I POČETAK2014./2015
 
15/12/147.1.11INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Novembar/Studeni
 
15/12/147.2.11INDEKSI CIJENA PROIZiVOĐ. IND.PROIZ.VODA Novembar/Studeni
 
12/12/1414.10 PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA Oktobar/Listopad
 
08/12/1421.1.1ANKETA O RADNOJ SNAZI 2014 - konačni rezultat
 
28/11/1422.2.8KRATKOROČNI POKAZ.ENERG.STATIST.,Oktobar/Listo.PRVI REZULTATI
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2014

Zadnji statistički godišnji bilteni

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U F BiH U 2013.(SB 211)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. (SB 210)

ŠUMARSTVO U F BiH U 2013 GODINI (SB-209)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013. (SB 208)

GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI (SB 207)

SREDNJE OBRAZVANJE U FBiH KRAJ 2012./2011. POČETAK 2013./2014.(SB 204)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2013 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

Statistika stranice

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:22.12.2014