||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2014.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 01-2015 02-2015 03-2015
833 834 815 834

Prosječna bruto plaća u KM

 02014 01-2014 02-2015 03-2015
 1.272 1.275 1.244 1.274

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

02-2015

03-2015

Zaposleni 443.587 445.970 446.304
Nezaposleni          391.427 393.787 391.663

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

02-2015

03-2015

Živorođeni 19.880 1.363 1.520
Umrli 20.283 1.887 1.947
Prirodni priraštaj -403 -524 -427
Zaključeni brakovi 11.982 662 712
Razvedeni brakovi 1.321 85 105
Vitalni indeks   Grafik 98 72 78

Indeksi

2014
2013
 III-2015 
  II-2015
 III-2015
 III-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 - 99,5

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 100,6 100,3

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 99,2 103,0

- Domaće      tržište 

98,9 * 98,0 99,5

- Inostrano tržište

98,5 100,9 108,2

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 04-2015 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 04/2015

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

 

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2014. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01  Obrazac izmjenjen u odnosu na 2013. godinu

INV-01.pdf   |   INV-01.xls

INV-01.pdf  |   INV-01.xls

Uputstvo_INV-01.pdf

Uputstvo_INV-01.pdf

Obrazci RAD-1 i RAD-1G  za  2015. godinu

Bosanski

Hrvatski

RAD-1.pdf   |   RAD-1.xls

RAD-1.pdf  |   RAD-1.xls

RAD-1G.pdf   |   RAD-1G.xls

RAD-1G.pdf  |   RAD-1G.xls

 

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Martu/Ožujku 2015. Noćenja turista-ukupno 74.635

-Domaći turisti 26.005

-Strani turisti 48.630   _________________________________________

U Aprilu/Travnju 2015. -Izvoz 528.199.000 KM

-Uvoz 939.467.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 56,2%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.913.721.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.903 KM-konačni reziltati

BDP, IV tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta 2,5 %

IV tromj.2014/IV tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.080.581.000 KM – konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2014

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST:ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2015

Zadnja saopćenja/priopćenja

20/05/1516.1.4ROBNA RAZMJENA SA INOZEMSTVOM -April/Travanj
 
20/05/152.4.1IZDATA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE U F BiH, I TROMJESEČJE 2015
 
20/05/152.2.1GRAĐEVINSKI RADOVI U INOSTRANSTVU,I KVARTAL 2015.
 
20/05/152.1.1INDEKSI PROIZVODNJE U GRAĐEVINARSTVU U FBiH, I TROMJ.2014
 
15/05/157.1.4 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH April/Travanj 
 
15/05/157.2.4 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA April/Travanj
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

BILJNA PROIZVODNJA FBiH 2014-(SB 213)
MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2014-(SB 212)

KULTURA I UMJETNOST U FBIH 2013(SB206)

BRUTO DOM.PROIZ. U FBiH U 2013.(SB211)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FBiH U 2013. (SB 210)

ŠUMARSTVO U FBiH U 2013 GOD. (SB209)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Prijedlog Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2015.godinu koji je 21.01.2015.godine dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi usvajanja

PRIJEDLOG_PLANA_2015

Odluka Vlade za Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

Statistika stranice

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:20.05.2015