||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2014.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 12-2014 01-2015 02-2015
833 847 834 815

Prosječna bruto plaća u KM

 02014 11-2014 01-2015 02-2015
 1.272 1.295 1.275 1.244

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

01-2015

02-2015

Zaposleni 443.587 445.788 445.970
Nezaposleni          391.427 395.133 393.787

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

01-2014

02-2015

Živorođeni 19.141 1.152 1.363
Umrli 19.371 1.592 1.887
Prirodni priraštaj -230 -438 -524
Zaključeni brakovi 11.539 583 662
Razvedeni brakovi 962 96 85
Vitalni indeks   Grafik 99 72 72

Indeksi

2014
2013
 III-2015 
  II-2015
 III-2015
 III-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 - 99,5

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 100,6 100,3

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 99,2 103,0

- Domaće      tržište 

98,9 * 98,0 99,5

- Inostrano tržište

98,5 100,9 108,2

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 04-2015 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 04/2015

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

 

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2014. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01  Obrazac izmjenjen u odnosu na 2013. godinu

INV-01.pdf   |   INV-01.xls

INV-01.pdf  |   INV-01.xls

Uputstvo_INV-01.pdf

Uputstvo_INV-01.pdf

Obrazci RAD-1 i RAD-1G  za  2015. godinu

Bosanski

Hrvatski

RAD-1.pdf   |   RAD-1.xls

RAD-1.pdf  |   RAD-1.xls

RAD-1G.pdf   |   RAD-1G.xls

RAD-1G.pdf  |   RAD-1G.xls

 

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Martu/Ožujku 2015. Noćenja turista-ukupno 74.635

-Domaći turisti 26.005

-Strani turisti 48.630   _________________________________________

U Martu/Ožujku 2015. -Izvoz 523.433.000 KM

-Uvoz 908.680.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 57,8%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.913.721.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.903 KM-konačni reziltati

BDP, IV tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta 2,5 %

IV tromj.2014/IV tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.080.581.000 KM – konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2014

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST:ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2015

Zadnja saopćenja/priopćenja

30/03/15 22.2.3 KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE,Mart/Ožuujak 2015.PRVI REZULTATI
 
30/04/1519.1 PRAVOSUĐE U 2014.   
 
30/04/155.1.5   PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE I U 2014.
 
29/04/154.3MJES. INDIKATORI STAT. U TURIZMU Mart/Ožujak 2015 
 
28/04/153.1.3 UNUTRAŠNJA TRGOVINA, Trgovina na malo  
 
27/04/1513.2.3  KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA, Mart/Ožujak
 
27/04/1513.5.3 KRAVLJE MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI ZA Mart/Ožujak 
 
27/04/1513.4.3 PRODAJA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Mart/Ožujak 
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

BILJNA PROIZVODNJA FBiH 2014-(SB 213)
MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2014-(SB 212)

KULTURA I UMJETNOST U FBIH 2013(SB206)

BRUTO DOM.PROIZ. U FBiH U 2013.(SB211)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FBiH U 2013. (SB 210)

ŠUMARSTVO U FBiH U 2013 GOD. (SB209)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2013 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Prijedlog Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2015.godinu koji je 21.01.2015.godine dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi usvajanja

PRIJEDLOG_PLANA_2015

Odluka Vlade za Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

Statistika stranice

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:30.04.2015