||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2014.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02013 09-2014 10-2014 11-2014
835 824 838 822

Prosječna bruto plaća u KM

 02013 09-2014 10-2014 11-2014
 1.275 1.258 1.281 1.255

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02013

10-2014

11-2014

Zaposleni 435.113 448.001 447.873
Nezaposleni          388.704 392.646 392.675

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2013

10-2014

11-2014

Živorođeni 20.145 1.740 1.474
Umrli 20.465 1.659 1.776
Prirodni priraštaj -320 81 -302
Zaključeni brakovi 11.381 1.112 900
Razvedeni brakovi 1.364 97 76
Vitalni indeks   Grafik 98 105 83

Indeksi

2014
2013
XII-2014 
XI-2014
XII-2014
XII-2013
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 - 97,9

Indeksi potrošačkih cijena

98,7 99,2 99,8

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 100,1 101,6

- Domaće      tržište 

98,9 * 99,9 100,1

- Inostrano tržište

98,5 100,3 104,1

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 12-2014 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 12/2014

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

NOVO

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2014. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01  Obrazac izmjenjen u odnosu na 2013. godinu

INV-01.pdf   |   INV-01.xls

INV-01.pdf  |   INV-01.xls

Uputstvo_INV-01.pdf

Uputstvo_INV-01.pdf

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Novembru/Studenom 2014. Noćenja turista-ukupno 63.271

-Domaći turisti 23.380

-Strani turisti 39.801   _________________________________________

U Decembru/Prosincu 2014. -Izvoz 500.834.000 KM

-Uvoz 885.029.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 57,2%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.913.721.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.903 KM-konačni reziltati

BDP, treće tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta 0,4 %

III tromj.2014/III tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.080.581.000 KM – konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2013

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

NOVO-ZA REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

15.01.2015

Šifarnik općina/naseljenih mjesta F BiH
Stanje 31. decembar 2014. godine

 

Promjene kod općina i naseljenih mjesta u F BiH u 2014. godini na osnovu Službenih novina Federacije Bosne i Hercegovine-

Zadnja saopćenja/priopćenja

26/01/1513.4.12 PRODAJA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,Dec./Prosinac
 
26/01/1513.5.12 KRAVLJE MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI ZA Decembar/Prosinac
 
26/01/151.12PROIZVODNJA I PROD.ŠUMSKIH SORTIMENATA U F BiH,Decembar/Prosinac
 
26/01/153.3      DOMAĆI SAJMOVI 
 
20/01/1513.1.2 ZASIJANE POVRŠINE U JESENJOJ SJETVI U F BiH U 2014. GOD.
 
20/01/159.12INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,Decembar/Prosinac
 
16/01/1516.1.12 ROBNA RAZMJENA SA INOZEMSTVOM -Decembar/Prosinsc
 
15/01/1512.3 UPISANI STUDENTI NA VISOKOŠKOL.USTANOVAMA ŠK.2014./2015.
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

KULTURA I UMJETNOST U F BIH 2013       (SB 206)

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U F BiH U 2013.(SB 211)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. (SB 210)

ŠUMARSTVO U F BiH U 2013 GODINI (SB-209)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013. (SB 208)

GRAĐEVINARSTVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI (SB 207)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2013 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

Statistika stranice

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:05.01.2015