||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA
KANTONI U BROJKAMA 2015
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2016
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
HBS-Metodologija i rezultati-Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKUMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2015.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 09-2015 10-2015 11-2015
833 826 827 827

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

10-2015

11-2015

Zaposleni 443.587 454.214 453.606
Nezaposleni          391.427 389.276 389.471

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

10-2015

11-2015

Živorođeni 19.880 1.891 1.576
Umrli 20.283 1.766 1.678
Prirodni priraštaj -403 125 -102
Zaključeni brakovi 11.982 1.358 775
Razvedeni brakovi 1.321 118 102
Vitalni indeks   Grafik 98 107 94

Indeksi

2014
2013
 XI-2015 
 X-2015
 XI-2015
 XI-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 101,21) 102,12)

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 99,8 98,2

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 101,0 97,9

- Domaće      tržište 

98,9 102,3 98,0

- Inostrano tržište

98,5 99,1 97,6

1) Desezonirani indeks

2) Kalendarski prilagođeni indeks

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 01-2016 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 01/2016

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2015

NOVO

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2015. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks StatAneks StatAneks StatAneks

INV-01      INV-01

INV-01      INV-01

Uputstvo_INV-01

Uputstvo_INV-01

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2014 - 195.639.708 KM

U Decembru/Prosincu 2015. Noćenja turista-ukupno 64.932

-Domaći turisti 26.982

-Strani turisti 37.950   _________________________________________

U Decembru/Prosincu 2015. -Izvoz 471.734.000 KM

-Uvoz 872.813.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 54,0%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2015.- 2.861.727

- Prisutno stanovništvo 2.334.348

- Žena 1.176.010

- Muških 1.158.333

- Izbjeglice u ino. 527.379  _________________________________________

U 2014 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 17.813.292.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.218 KM-konačnii rezultati

BDP, III tromjesječje 2015.,

stopa realnog rasta 3,3 %

III tromj.2015/III tromj.2014

Ostvarene investicije za 2014 god. su  3.152.660.000 KM – konačni podaci_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2015

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

01/02/162.3.2  CIJENE PRODATIH NOVIH STANOVA, DRUGO POLUGODIŠTE 2015.
 
29/01/1622.2.12KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE,Dec./Pros.PRVI REZ.
 
29/01/164.12MJ. INDIKATORI STATISTIKE SMJEŠTAJA U TURIZMU Decembar/Pros. 2015
 
28/01/163.1.12TRGOVINA NA MALO  decembar/prosinac 2015.godine
 
25/01/169.12 INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,Decembar/Prosinaci
 
25/01/1613.4.12PRODAJA I OTKUP POLJO. PROIZVODA Decembar/Prosinac
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2016

Zadnji statistički godišnji bilteni

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U F BiH U 2014.(SB 228)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U F BiH U 2014.(SB-227)

ŠUMARSTVO F BiH-2014 (SB-226)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA F BIH 2014-(SB 225)

GRAĐEVINARSTVO U F BIH 2014-(SB-224)

ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM U 2014 (SB 222)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

KORISNIČKI ZAHTJEVI

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA  F BiH ZA_2015.GODINU

Odluka Parlamenta FBiH o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:08.02.2016