||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2013
KANTONI U BROJKAMA 2013
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2014
IZVJEŠTAJ O RADU FZS ZA 2012
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

NOMENKLATURE,OBRASCI,PLANOVI... 

STATISTIČKI STANDARDI
KLASIFIKACIJE VRSTA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BiH 2013,2012,2010,2005

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA- Klasifikacije djelatnosti-METODOLOGIJE I UPUSTVO ZA UVOĐENJE EVIDENCIJE PROSTORNIH JEDINICA I STATISTIČKIH I POPISNIH KRUGOVA
Standardna klasifikacija zanimanja
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM    Grafik

 02013 12-2013 01-2014 02-2014
835 845 850 822

Prosječna bruto plaća u KM

 02013 12-2013 01-2014 02-2014
 1.275 1.291 1.298 1.255

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02013

01-2014

02-2014

Zaposleni 435.113 436.410 438.011
Nezaposleni          388.704 394.856 394.350

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-predh.pod. Grafik

 

 2013

1-2014

02-2014

Živorođeni 19.574 1.277 1.451
Umrli 19.605 1.336 1.521
Prirodni priraštaj -30 -59 -70
Zaključeni brakovi 11.113 584 618
Razvedeni brakovi 828 79 75
Vitalni indeks   Grafik 100 96 95

Indeksi

2013
2012
III-2014 
II -2014
III-2014
III-2013
Indeks obima ind. proiz. Graf1 107,4 - 102,0

Indeksi potrošačkih cijena

99,8 100,0 98,5

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,0 98,6 97,5

- Domaće      tržište 

97,8 * 97,6 98,3

- Inostrano tržište

98,3 100,2 96,3

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 03-2014

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2013. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01.pdf   |   INV-01.xls INV-01.pdf  |   INV-01.xls
Uputstvo_INV-01.pdf   Uputstvo_INV-01.pdf

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________

ANKETA O RADNOJ SNAZI (ARS-2014)

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine – BHAS, Federalni zavod za statistiku-FZS i Republički zavod za statistiku Republike Srpske – RZSRS) sprovest će po deveti put Anketu o radnoj snazi (ARS). Anketa će se u bosanskohercegovačkim domaćinstvima sprovesti u periodu od 14. do 24. aprila. U Federaciji BiH anketu će provoditi 105 anketara koji će biti pod nadzorom 13 kontrolora. Anketom će biti obuhvaćeno 5964 domaćinstva.Metodološke postavke ankete zasnivat će se na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization - ILO) i zahtjevima Statističkog ureda EU (European Statistical Office - EUROSTAT), čime je osigurana međunarodna uporedivost podataka u domeni statistike rada.  

_________________________________________     REZULTATI ANKETE O RADNOJ SNAZI 2013

ANKETA O RADNOJ SNAZI 2013

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2012- 162.702  hilj.KM

Februar/Veljača 2014. Noćenja turista-ukupno 40.005

-Domaći turisti 17.145

-Strani turisti 22.860   _________________________________________

U Martu/Ožujku 2014. -Izvoz 487.160.000 KM

-Uvoz 872.990.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 55,8%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2013.- 2.865.223

- Prisutno stanovništvo 2.337.200

- Žena 1.177.084

- Muških 1.160.116

- Izbjeglice u ino. 528.023  _________________________________________

U 2012 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.554.140.000 KM -konačni rezultati

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.775 KM-konačni rezltati

Ostvarene investicije za 2012 god. su  2.885.006.000 KM - konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2013

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

22/04/149.3   INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE,03-2014.   
16/04/1416.1.3 ROBNA RAZMJENA SA INOZEMSTVOM -Mart/Ožujak
 
16/04/145.2.5 PPOŠTANSKE, KURIRSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE 2013.
 
16/04/148.2.2 ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA KD,Februar/Veljača  
16/04/148.1.2 PPROSJEČNA NETO PLAĆA PO PODRUČJIMA KD, Februar/Veljača  
15/04/147.1.3 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Mart/Ožujak
 
15/04/147.2.3 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Mart/Ožujak
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2014

Zadnji statistički godišnji bilteni

MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2013.(SB 196)

PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013 PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U F BiH (SB 195)

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U F BiH U 2012.(SB 193)

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U F BiH U 2012.(SB 194)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA F BiH U 2012.(SB 191)

GRAĐEVINARSTVO U F BiH U 2012.(SB 190)

više za statisičke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA O TROŠKOVIMA RADA U FBiH ZA 2009.GOD.–konačni rezultati

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

Prosječni mjesečni izdaci  domaćinstva po broju članova u  F BiH -2007

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

Ukupan broj povrataka izbjeglica i raseljenih osoba(31.12-2012) u F BiHi i pregled povrataka (1996-2012)

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2012 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2009-2012

OPĆINE - BROJ NASELJENIH MJESTA, ŠIFRE I POVRŠINA

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:23.04.2014