||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2015
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraž.od interesa za F BiH za 2015.godinu
Mape Kantona

LINKOVI

JAVNE NABAVKE

 

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02014 02-2015 03-2015 04-2015
833 815 834 833

Prosječna bruto plaća u KM

 02014 02-2014 03-2015 04-2015
 1.272 1.244 1.274 1.272

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02014

03-2015

04-2015

Zaposleni 443.587 446.304 448.232
Nezaposleni          391.427 391.663 388.848

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2014

03-2015

04-2015

Živorođeni 19.880 1.520 1.573
Umrli 20.283 1.947 1.826
Prirodni priraštaj -403 -427 -253
Zaključeni brakovi 11.982 712 1.047
Razvedeni brakovi 1.321 105 93
Vitalni indeks   Grafik 98 78 86

Indeksi

2014
2013
 V-2015 
  IV-2015
 V-2015
 V-2014
Indeks obima ind. proiz. Graf1 100,1 99.7" 106,9*

Indeksi potrošačkih cijena

99,3 100,0 100,0

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,7 100,0 103,0

- Domaće      tržište 

98,9 * 100,4 100,1

- Inostrano tržište

98,5 99,4 107,5

"  -  Desezonirani indeks

*  -  Kalendarski prilagođeni indeks

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 06-2015 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 06/2015

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2014

 

OBRASCI: StatAneks i INV-01 za 2014. godinu

Bosanski Hrvatski
StatAneks.pdf |StatAneks.xls StatAneks.pdf|StatAneks.xls
INV-01  Obrazac izmjenjen u odnosu na 2013. godinu

INV-01.pdf   |   INV-01.xls

INV-01.pdf  |   INV-01.xls

Uputstvo_INV-01.pdf

Uputstvo_INV-01.pdf

Obrazci RAD-1 i RAD-1G  za  2015. godinu

Bosanski

Hrvatski

RAD-1.pdf   |   RAD-1.xls

RAD-1.pdf  |   RAD-1.xls

RAD-1G.pdf   |   RAD-1G.xls

RAD-1G.pdf  |   RAD-1G.xls

 

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Aprilu/Travnju 2015. Noćenja turista-ukupno 107.551

-Domaći turisti 23.666

-Strani turisti 88.893   _________________________________________

U Maju/Svibnju 2015. -Izvoz 506.202.000 KM

-Uvoz 908.990.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 55,7%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.913.721.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.903 KM-konačni reziltati

BDP, IV tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta 2,5 %

IV tromj.2014/IV tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.080.581.000 KM – konačni rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2014

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST:ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2015

Zadnja saopćenja/priopćenja

30/06/154.13TURIZAM 2014 
 
30/06/1517.5 UGOSTITELJSTVO 2014
 
30/06/155.1.6 CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE  U 2014.
 
30/06/153.2.5DISTRIBUTIVNA TRGOVINA Godišnji podaci za 2014. godinu
 
30/06/153.1.13TRGOVINA NA MALO Godišnji podaci za 2014. godinu    
 
30/06/1522.2.5 KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE,MAJ/SVIBANJ 2015. PRVI REZULTATI
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2015

Zadnji statistički godišnji bilteni

 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2014-(SB 216)  

  ZAPOSLENOST,NEZAPOSLENOST I PLAĆE - 2014-STATISTIČKI BILTEN BR. 218

SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB-2014(SB 215)

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U 2014. GODINI OSNOVNO OBRAZOVANJE KRAJ 2013./2014. I POĆETAK 2014./2015.U F BiH         (SB 217)

VISOKO OBRAZOVANJE U F BIH U 2014/2015.(SB 214)
  STATISTIKA PRAVOSUĐA -2014 (SB 219)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2014 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA  F BiH ZA_2015.GODINU

Odluka Vlade za Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:30.06.2015