||POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPIS STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2014
IZVJEŠTAJI O RADU FZS
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

STATISTIČKI SISTEM

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

NOMENKLATURE,OBRASCI,PLANOVI... 

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE VRSTA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BiH 2013,2012,2010,2005

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA- Klasifikacije djelatnosti-METODOLOGIJE I UPUSTVO ZA UVOĐENJE EVIDENCIJE PROSTORNIH JEDINICA I STATISTIČKIH I POPISNIH KRUGOVA
KLASIFIKACIJE ZANIMANJA U F BiH
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

NEKI POKAZATELJI  PRIVRED./GOSPOD. I DRUGIH KRETANJA

Prosječna neto plaća u KM   Grafik

 02013 06-2014 07-2014 08-2014
835 827 840 826

Prosječna bruto plaća u KM

 02013 06-2014 07-2014 08-2014
 1.275 1.262 1.282 1.260

Zaposleni-Nezaposleni

 

 02013

07-2014

08-2014

Zaposleni 435.113 444.506 444.597
Nezaposleni          388.704 389.861 394.168

Prirodno kretanje stanovništva FBiH-kon.pod. Grafik

 

 2013

07-2014

08-2014

Živorođeni 20.145 1.753 1.836
Umrli 20.465 1.507 1.583
Prirodni priraštaj -320 246 254
Zaključeni brakovi 11.381 713 1.726
Razvedeni brakovi 1.364 72 60
Vitalni indeks   Grafik 98 116 116

Indeksi

2013
2012
IX-2014 
VIII-2014
IX2014
IX2013
Indeks obima ind. proiz. Graf1 105,3 - 99,6

Indeksi potrošačkih cijena

99,8 100,8 100,1

Indeksi cij. proizvođaća ind.proizvoda

     

- Ukupno

98,0 100,4 99,4

- Domaće      tržište 

97,8 * 100,3 99,6

- Inostrano tržište

98,3 100,5 98,9

* Godišnji indeksi su preračunati prema KD BiH 2010 na bazu (2011) godinu.

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 09-2014 -  ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 07/2014

 STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013

NOVOSTI/AKTUELNOSTI

_________________________________________    

TROŠKOVI RADA U FEDERACIJI BiH ZA 2012 GODINU-konačni rezultati

TROŠKOVI RADA U F BiH 2012-konačni rezultati

_________________________________________

Promet u ugostiteljstvu 2013- 172.649  hilj.KM

U Avgustu/Kolovozu 2014. Noćenja turista-ukupno 160.442

-Domaći turisti 29.759

-Strani turisti 130.683   _________________________________________

U Septembru/Rujnu 2014. -Izvoz 529.726.000 KM

-Uvoz 927.833.000 KM

-Pokrivenost uvoza izvozom 57,1%_________________________________________

PROCJENA UKUPNOG BROJA STANOVNIKA,30.06.2014.- 2.864.637

- Prisutno stanovništvo 2.336.722

- Žena 1.177.206

- Muških 1.159.516

- Izbjeglice u ino. 527.915  _________________________________________

U 2013 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 16.928.932.000 KM -prvi rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 5.908 KM-prvi rezltati

BDP, drugo tromjesječje 2014.,

stopa realnog rasta (-0,6%)

II tromj.2014/II tromj.2013

Ostvarene investicije za 2013 god. su  3.081.925.000 KM – prvi rezultati_________________________________________

STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS 2013

_________________________________________

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI POPISA 2013
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Zadnja saopćenja/priopćenja

22/09/149.9  INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, Septembar/Rujanj
 
16/10/1416.1.9  ROBNA RAZMJENA SA INOZEMSTVOM -Septembar/Rujanj 
 
16/10/148.2.8 ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA KD,August/Kolovoz
 
16/10/148.1.8 PPROS. NETO PLAĆA PO POD.KD, August/Kolovoz
 
15/10/147.1.9INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Septembar/Rujanj
 
15/10/147.2.9INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Septembar/Rujanj
 

više za saopćenja/priopćenja>>

Kalendar svih objava za 2014

Zadnji statistički godišnji bilteni

SREDNJE OBRAZVANJE U FBiH KRAJ 2012./2011. POČETAK 2013./2014.(SB 204)

ZAPOSLENOST,NEZAPOSLENOST I PLAĆE - 2013-(SB 202)

DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2013 (SB 200)

SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB - 2013 (SB 199)

VISOKO OBRAZOVANJE U F BIH U 2013/2014.(SB 198)

više za statističke godišnje biltene>>

PRETRAGA

Putokaz-Lokacija-Nalazimo se

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika

ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

GENDER STATISTIKA

:: Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2013 godini

Ž top 10 top 100
M top 10 top 100

Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za period 2013-2016

OPĆINE - BROJ NASELJENIH MJESTA, ŠIFRE I POVRŠINA

:: Izdanja FZS

IZDANJA FZS

Statistika stranice

 

Snimite fotografiju ovog QR koda na vaš mobilni telefon opremljenih za QR čitač, i vi ćete dobiti izravan pristup na web stranicu (fzs.ba)  na svoj mobilni uređaj.

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO       Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Copyright © 2001-2010 Federani zavod za statistiku

 

Designed by:Zijo Eskić dipl.ing.

Posljednja izmjena/Last updated:23.10.2014