|POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPISI STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

STATISTIČKI SISTEM

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2013
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

ANKETE 

ANKETA O RADNOJ SNAZI 2007 (ARS)
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI 

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

 

 

REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

METODOLOGIJA ZA UVOĐENJE EVIDENCIJE PROSTORNIH JEDINICA I UPUSTVO ZA IZRADU STATISTIČKIH I POPISNIH KRUGOVA

21.01.2014  METODOLOGIJA ZA UVOĐENJE I VOĐENJE JEDINSTVENE EVIDENCIJE I JEDINSTVENOG REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA-DOPUNA

METODOLOGIJA ZA UVOĐENJE I VOĐENJE JEDINSTVENE EVIDENCIJE I JEDINSTVENOG REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU DOKUMENATA STATISTIČKIH I POPISNIH KRUGOVA

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 |Početna stranica|Sadržaj|Kontakt|English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO        Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Posljednja izmjena/Last updated:15.12.2014