Metodologije,Klasifikacije...>Sadržaj klasifikatora zanimanja  

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STANDARDNOJ
KLASIFIKACIJI ZANIMANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE- od 04.03.2009 god - bosanski.pdf

S A D R Ž A J   KLASIFIKATORA ZANIMANJA  

Naslovna strana……………….………………………………     

Predgovor………………………………………………………   I     

Objašnjenja……………………………………………………III     

Klasifikacija zanimanja - Osnovna struktura     …….......  1 

Klasifikacija zanimanja - Razrada………………....…….   21 

Klasifikacija zanimanja - Opisi po grupama zanimanja..111

Dodatak I - Abecedni spisak zanimanja....................… 377 

Dodatak II – Sistematski spisak zanimanja................. 472 

Poθetna stranica

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51 E-mail: fedstat@fzs.ba

 Posljednja izmjena:03.06.2013