|POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPISI STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA 2014
KANTONI U BROJKAMA 2014
Osnovne informacije za kantone

STATISTIČKI SISTEM

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2016
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

ANKETE 

ANKETA O RADNOJ SNAZI 2007 (ARS)
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI 

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE

NOMENKLATURE

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

 

 

POPIS STANOVNIŠTVA

 

POPIS STANOVNIŠTVA 2013
         OBRASCI ZA POPIS STANOVNIŠTVA 2013 -ZAKON O POPISU I IZBOR ORGANA I OSOBLJA
         METODOLOGIJA I SPISKOVI OPĆINA I NASELJENIH MJESTA BiH I F BiH
         TV I RADIO SPOTOV I PROPAGANDNI MATERIJALI
         SAOPŠTENJA/PRIOPĆENJA I VIJESTI/NOVOSTI
         ČESTA I MOGUĆA PITANJA O POPISU STANOVNIŠTVA 2013.
PROBNI POPIS STANOVNIŠTVA 2012  
POPIS STANOVNIŠTVA 1991 I STARIJI
ZANIMLJIVOSTI OKO POPISA I OSTALO

POPIS STANOVNIŠTVA 2013

12.05.2016 SAOPĆENJE ZA JAVNOST (povodom održane 47.sjednice Centralnog popisnog biroa)

10.05.2016 Prezentacija preporuka Međunarodnog tima za monitoring Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godin

04.02.2015 Prezentacija publikacionih tabela podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godin

09.01.2014 OBAVJEŠTENJE

JAVNI POZIV ZA PRIJEM OSOBLJA - REZULTATI TESTIRANJA

25.12.2013 OBAVJEŠTENJE ZA POPISIVAČE I OPĆINSKE INSTRUKTORE-Ostatak općina

19.12.2013 OBAVJEŠTENJE ZA POPISIVAČE I OPĆINSKE INSTRUKTORE

6.12.2013 PRELIMINARNI REZULTATI
PO OPĆINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

8.11.2013 PRELIMINARNI REZULTATI
PO OPĆINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRELIMINARNI REZULTATI-Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.-bos.pdf

PRELIMINARNI REZULTATI-Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.-hr.pdf

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ-Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013.

VIŠE O POPISU 2013 (www.popis2013.ba)

POSTPOPISNA ANKETA-KONTROLNI POPIS STANOVNIŠTVA od 2. do 10.11.2013

Postpopisna anketa će se provoditi u 107 opština u Bosni i Hercegovini  u oko 16.000 domaćinstava, odnosno sa oko 50.000 osoba. Uzorak popisnih krugova se bira iz baze popisnih krugova na slučajan način tako da bude reprezentativan na nivou države, entiteta/Distrikta Brčko BiH i gradskih i negradskih područja u njima.

Postpopisna anketa je poznata pod nazivom Kontrolni popis i provodi se ponovnim popisivanjem jedinica popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova).

Upitnici za Popstpopisnu anketu će biti slični onima iz Popisa, ali znatno kraći jer neće sadržavati sva pitanja iz Popisa. Postpopisnu anketu će provesti posebno obučeni kontrolori i opštinski/gradski instruktori akreditirani od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja rukovodi ovom anketom, a provodi je u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku.

Na poslovima provođenja kontrolnog popisa biće angažovano više od 800 osoba. Osim članova popisnih komisija lokalne samouprave, radiće 240 kontrolora (i 40 rezervnih); 120 općinskih/gradskih instruktora  (i 20 rezervnih); 16 entitetskih i 40 državnih instruktora.

Agecnija za statistiku BiH birala je kontrolore i općinske/gradske instruktore sa liste kandidata koje su predložile i dostavile popisne komisije lokalne samouprave i entitetski zavodi za statistiku. Kontrolori su birani iz redova popisivača koji su dobili najbolje ocjene tokom rada na popisu, a po istom principu su birani i općinski/gradski instruktori.

Na vrh

_____________________________________________________________________________________________________________

Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovnicima, domaćinstvima/kućanstvima i stanovima. Cilj je svakog popisa ustanoviti broj stanovnika, ukupno za cijelu državu i po svim teritorijalnim nivoima: naseljima, općinama, gradovima i kantonima. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovnika., kao i o broju domaćinstava/kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu i njegovim karakteristikama. 

Podaci koji se prikupljaju popisom stanovništva koriste se isključivo u statističke svrhe. Povjerljivost svih podataka i informacija iz ovog popisa zaštićena je prema Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

 Obrasci za popis stanovništva BiH 2013-Zakon o popisu i Procedure izbora organa i osoblja

Bosanski Hrvatski Српски

POPISNICA (P-1)

POPISNICA (P-1)

ПОПИСНИЦА (П-1)

UPITNIK ZA DOMAĆINSTVO I STAN (P-2) UPITNIK ZA KUĆANSTVO I STAN (P-2) Упитник за домаћинство (П-2)
KONTROLNIK (P-3) KONTROLNIK (P-3)

КОНТРОЛНИК (П-3)

Višejezička zbirka obrazaca Višejezička zbirka obrazaca

Вишејезичка збирка образаца

Procedure za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva,domaćinstava/kućanstava i stanova u BiH u 2013.godini

PROCEDURE ZA IZBOR POPISNIH ORGANA I OSOBLJA KOJE ĆE BITI ANGAŽOVANO U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BIH U 2013. GODINI-bosanski

PROCEDURE ZA IZBOR POPISNIH TIJELA I OSOBLJA KOJE ĆE BITI ANGAŽIRANO U POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U BIH U 2013. GODINI-hrvatski

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИЗБОР ПОПИСНИХ ОРГАНА И ОСОБЉА КОЈЕ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНО У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БИХ У 2013. ГОДИНИ-srpski

 Zakon o popisu stanovništva BiH za 2013

Zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini objavljen je u  Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 10/12 od 07.02.2012 godine

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE-bosanski
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE-hrvatski

ЗАКОН О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2013. ГОДИНE-srpski

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE
 

Na vrh

 Metodologije za popis stanovništva BiH 2013 i Spiskovi općina i naseljenih mjesta BiH i FBiH

Bosanski Hrvatski Српски

METODOLOGIJA

METODOLOGIJA

МЕТОДОЛОГИЈА

SISTEMATSKI SPISAK OPĆINA I NASELJENIH MJESTA BOSNE I HERCEGOVINE

SISTEMATSKI/SUSTAVNI SPISAK OPĆINA I NASELJENIH MJESTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

SISTEMSKI SPISAK OPĆINA I NASELJENIH MJESTA U F BiH

OPĆINA SANSKI MOST-ISPRAVKA

 

 

Na vrh

TV Spotovi i RADIO Spotovi za popis stanovništva BiH 2013

TV spot 1 TV spot 2 TV spot 2 (skracena verzija) Radio spot 1 Radio spot 2

 Propagandni materijal za popis stanovništva BiH 2013

Letak

Letak

Brošura

Na vrh

 Saopštenja/Priopčenja/Vijesti-Novosti/Саопштењa/ za popis stanovništva BiH 2013

Bosanski Hrvatski Српски

Press konferencija-30.09.2013

Press konferencija-30.09.2013

Пресс конфереција-30.09.2013

Arhiva saopštenja i vijesti

Arhiva priopčenja i vijesti

Архива саопштења и вијести

Na vrh

 

 Česta i moguća pitanja o popisu stanovništva 2013

Više za pitanja...(bosanski)  | Više za pitanja...(hrvatski) | Више за питања...(српски)

1. Kada će se provesti Popis 2013. ?

Prema usvojenim izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, Popis će se vršiti u periodu od 01. – 15. oktobra 2013. godine, sa stanjem na dan 30. septembar 2013. godine u 24.00 (u ponoć), što se smatra referentnim datumom Popisa.

Na vrh

 

2. Zašto je bitan popis? 

Popis je najopsežniji izvor podataka o stanovništvu, domaćinstvima, porodicama i stanovima. Ažurirani statistički podaci o stanovništvu (razvrstani po dobi, školskoj spremi, zaposlenju, geografskoj zastupljenosti itd.) i domaćinstvima (brojčano stanje, obilježja, itd.), su od ključnog značaja za budući napredak BiH i za EU integracije, preciznije, za društveno-ekonomski razvoj i dolazak stranih investicija u državu, planiranja infrastrukture, razvoj učinkovitih društveno ekonomskih politika, raspodjelu sredstava, primanja sredstava iz pristupnih fondova EU, itd. 

Na vrh

 

3. Ko sve sudjeluje u Popisu 2013.? 

Popis organiziraju i sprovode statističke institucije u BiH :

Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske u suradnji sa administrativnim organima i organizacijama BiH, nadležnim entitetskim administrativnim organima i organizacijama, nadležnim organima Brčko Distrikta i jedinicama lokalne samouprve.  

Na vrh

4. Koje su glavne zadaće statističkih institucija? 

-       izrada jedinstvenih Metodologija za pripremu, organizaciju i provođenje Popisa te definiranje sadržaja i izgled svih popisnih obrazaca

-       pravovremeno i detaljno obavještavanje stanovništva o cilju, značenju i sadržaju Popisa

-       Iirada uputstava za sudionike u Popisu i nadzor njihove jedinstvene primjene

-       organiziranje i nadziranje stručno-metodološkog osposobljavanja popisnih komisija i instruktora

-       pružanje strčno-metodološke pomoći popisnim komisijama u pripremi i provođenju Popisa

-       organiziranje štampanja popisnih obrazaca, uputstava i ostalih materijala za pripremu i provođenju Popisa te njihov raspored na osnovu utvrđene distributivne liste

-       preuzimanje popunjenih obrazaca nakon popisivanja

-       organiziranje unosa, obrade i kontrole popisnica i formiranje jedinstvene baze podataka sa svim podacima iz popisnica

-       odlučuju o izboru tehnologije unosa i obrade podataka kao i izboru opreme i programskih paketa za unos i obradu podataka

-       obrada podataka dobivenih popisom i objava prvih i konačnih rezultata popisa u skladu sa pozitivnom praksom i standardima EU

-       planiranje i raspored financijskih sredstava za oraganizaciju i provođenje popisivanja, obradu podataka te publikovanje i diseminaciju podataka 

Na vrh

 

5. Na osnovu kojeg zakona se provodi Popis 2013.? 

Popis 2013 provodi se na osnovu Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH („Službene novine Federacije BiH „, broj 14/12) i Zakona o izmjenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH („Službeni glasnik BiH „broj 18/13), kojim se uređuju sadržaj, priprema, organizacija i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, obaveze državnih i drugih organa i organizacija uključenih u Popis, obaveze i dužnosti građana kao davatelja popisnih podataka i lica koja obavljaju poslove popisa, objavljivanje popisnih rezultata i financiranje popisa

Na vrh

 

6. Jesu li građani obavezni sudjelovati u Popisu 2013.? 

Da, sudjelovanje  u Popisu 2013. obavezno je, što je naznačeno i u Zakonu o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. (član 11 ili član 43) 

Na vrh

7. Od kada se provode popisi stanovništva u  BiH? 

Najstariji popis stanovništva Bosne i Hercegovine datira još sa samog  početka sedamnaestog stoljeća, a sproveden je u vrijeme turske vladavine balkanskim zemljama, pa i Bosne i Hercegovine. Ovi popisi – defteri su rađeni po sandžacima, tadašnjim upravnim jedinicama. Defteri koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, nalazue se u Državnom arhivu Republike Turske, sortirani su i arhivirani u različitim serijama dokumenata, a većina njih je kodirana kao Tapu defteri. Pedesetih godina dvadesetog stoljeća Turska je BiH dostavila nekoliko desetina ovih popisa iz Državnog arhiva Republike Turske i ovim činom je napravljen veliki pomak u izučavanju prošlosti bosanskohercegovačkih naroda. Defteri koji su se odnosili na sve krajeve bivše Jugoslavije su bili pohranjeni u Orjentalnom institutu u Sarajevu. Prilikom agresorskog granatiranja Sarajeva 16. i 17. maja 1992. godine svi defteri su u potpunosti izgorjeli.

Sa aneksijom Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske Monarhije 1878. godine, slijede novi popisi stanovništva.

Prvi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini od strane austro-ugarske vlasti izvršen je 1879. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.246 km² 1879. godine u BiH živjelo je 1.158.440 stanovnika, 550.651 je stanovništvo ženskog pola, a 607.789 je stanovnišvo muškog pola. Gustoća naseljenosti je bila 22.6 stanovnika na km².

Drugi popis  popis stanovništva u Bosni i Hercegovini od strane austro-ugarske vlasti izvršen je 1885. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.246 km² 1885. godine u BiH živjelo je 1.336.091 stanovnika, 631.066 osoba ženskog pola, a 703.025 osoba muškog pola. Gustoća naseljenosti kod ovog popisa je iznosila 26.1 stanovnik po km².

Naredni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen 1895. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.246 km² 1895. godine u BiH živjelo je 1.568.092 stanovnika, od čega je bilo 739.902 žena, a 828.190 muškaraca. Gustoča naseljenosti je 30.6 stanovnika po km².

Posljednji popis stanovništva pod austro-ugarskom vladavinom u Bosni i Hercegovini je izvršen 1910. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.200 km² 1910. godine u BiH živjelo je 1.898.044 stanovnika, 903.192 stanovnika ženskog spola, a 994.854 stanovnika muškog spola. Gustoća naseljenosti je 37.1 stanovnik na km².

Po okončanju Prvog svjetskog rata, 1918. godine Bosna i Hercegovina, zajedno sa Srbijom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom i Crnom Gorom, ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja 1929. godine službeno nazvana Kraljevinom Jugoslavijom.

Godine 1921. izvršen je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Po popisu stanovništva na površini od 51.200 km² 1921. godine u BiH živjelo je 1.890.440 stanovnika, 924.231 osoba ženskog spola, 966.209 osoba muškog spola. Gustoća naseljenosti je 36.9 stanovnika na km².

Po popis stanovništva u Bosni i Hercegovini  izvršenom 1931. godine na površini od 51.564 km²  u BiH živjelo je 2.323.555 stanovnika, žena 1.138.515, a muškaraca 1.185.040. Gustoća naseljenosti je 45.1 stanovnik na km².

Novi svjetski rat donosi promjene u političkom sistemu Jugoslavije i 1948 kada je izvršen popis stanovništva njeno zvanično ime je Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Po ovom popisu na teritoriji Bosne i Hercegovine koj obuhvata površinu od 51.200 km² . godine živjelo je 2.564.308 stanovnika. Broj stanovika ženskog spola je 1.327.376, a muškog spola je 1.236.932. Gustoća naseljenosti je 50.1 stanovnik na km².

Drugi po redu popis stanovništva FNRJ je objavljen 31. marta 1953. Administrativna organizacija u Bosni i Hercegovini je bila gotovo identična onoj iz 1948. godine , s tim da je kotar Odžak ukinut i pridružen kotaru Modriča. Na popisu 1953. godine nije postojala mogućnost izjašnjavanja kao Musliman (Bošnjak).Po popisu stanovništva na površini od 51.221 km² 1953. godine u BiH živjelo je 2.847.459 stanovnika, žena 1.461.900, a muškaraca 1.385.559. Gustoća naseljenosti je 55.6 stanovnika na km².

Treći po redu popis stanovništva u  FNRJ objavljen je 30.marta 1961. godine. Učinjen osam godina nakon prijašnjeg, ovaj popis je donio značajne promjene. Ukinuta je podjela na kotare, i uvedena podijela na okruge. Umjesto dotadašnjih 66 kotara, ustanovljeno je 12 okruga koji su bili podijeljeni na 122 općine. Ova podjela će uz neke manje promjene potrajati do danas, s mnogim općinama koje još uvijek imaju granice povučene 1961. Druga značajna promjena je ta, da je uvedena kategorija Muslimana kao etničke pripadnosti, iako se dio današnjih Bošnjaka još uvijek izjašnjavao kao neopredijeljeni Jugoslaveni.

Po popisu stanovništva na površini od 51.197 km², 1961. godine u BiH, živjelo je 3.277.948 stanovnika. Broj stanovnika ženskog spola iznosio je 1.678.238, a muškog spola 1.599.665. Gustoća naseljenosti je 64.0 stanovnika na km².

Popis stanovništva u  SR Bosni i Hercegovini je izvršen 1971. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1971. godine u BiH živjelo je 3.746.111 stanovnika, od čega 1.911.511 su činile osobe ženskog pola, a 1.834.600 osobe muškog pola. Gustoća naseljenosti je 73.2 stanovnika na km².

Popis stanovništva u  SR Bosni i Hercegovini je izvršen  1981. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1981. godine u BiH živjelo je 4.124.256 stanovnika. Broj žena iznosio je 2.073.343, a muškaraca 2.050.913. Gustoća naseljenosti je 80.6 stanovnika na km².

Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini u sastavu SFRJ je izvršen u martu.1991. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1991. godine u BiH živjelo je 4.377.033 stanovnika. Broj osoba ženskog spola iznosio je 2.193.238, a muškog spola 2.183.795. Gustoća naseljenost je 85.5 stanovnika na km².

Pri posmatranju kretanja broja stanovnika u periodu od 1948. do 1991. godine uočava se da je prosječna godišnja stopa rasta stanovništva bila 2,1% ranijih decenija i 0,6% za vrijeme posljednje decenije.

Bosna i Hercegovina je 1.marta 1992. godine, nakon odluke građana BiH referendumom o samoopredjeljenju stekla nezavisnost. Međutim 6.aprila 1992. godine izvršena je agresija na Bosnu i Hercegovinu. Prema najnovijim izvještajima u ratu je stradalo oko 94.000 stanovnika, a raseljeno je oko 1,8 miliona. Rat je okončan potpisivanjem mirovnog sporazuma u Daytonu, 21. novembra 1995. godine.Prema međunarodnim procjenama iz 2006. godine, u Bosni i Hercegovini živi 4.498.976 stanovnika. 

Na vrh

 

8. Kada će biti objavljeni prvi tj. preliminarni rezultati Popisa 2013. i koji će podaci tom prilikom biti objavljeni? 

Prvi, tj. preliminarni rezultati objavit će se nakon 90 dana od dana završetka popisnih aktivnosti, a sadržavat će podatke o ukupnom broju popisanih osoba te ukupnom broju stanovnika, domaćinstava i stambenih jedinica, na nivou države, entiteta, za Distrikt Brčko, općina i naselja. 

Na vrh

 

9. Jesu li lični podaci prikupljeni Popisom službena tajna? 

Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva  zaštitu i povjerljivost individualnih podataka.

Individualni podaci prikupljeni popisom službena su tajna i kao takvi neće se niti objavljivati niti prosljeđivati bilo kome za bilo kakve svrhe.

Podaci popisa prikazivat će se isključivo agregirani na nivou države, entiteta, Distrikta Brčko, gradova, općina i naseljenih mjesta.

Zaštita individualnih podataka jamči se Zakonom o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013 („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12), Zakonom o zaštiti ličnih podataka  („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01), Zakonom o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04), Zakon o izmjenama i dopuni zakona o statistici BiH  („Službeni glasnik BiH“, br. 42/04)  te entitetskim zakonima o statistici. 

Na vrh

Moguća pitanja

 -       Kako će se popisivati – član 40, vojska, zatvorenici?

Član 40. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine reguliše popisivanje državljana BiH koji žive u inostranstvu, a imaju prebivalište u BiH i odsutni su duže od 12 mjeseci. Ovaj član Zakona definiše da će se popisivanje navedenih lica obaviti na posebnom popisnom obrascu za inostranstvo koji će biti objavljen i dostupan na web-stranici Agencije za statistiku BiH. Popunjeni obrazac ova lica dostavljaju poštom s povratnicom na adresu Agencije za statistiku BiH najkasnije do 15.10.2013. godine. 

Popis lica u vojnim objektima Bosne i Hercegovine organizira i provodi Ministarstvo odbrane BiH prema uputstvima dobijenim od Agencije za statistiku BiH. Popisni materijal za popisivanje ovih lica obezbjeđuje Agencija za statistiku BiH (član 34. Zakona)

Popis lica na izdržavanju kazne zatvora ili zavodsko-odgojnih mjera u ustanovama koje su pod neposrednim nadzorom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine provodi ovo Ministarstvo u saradnji sa organom nadležnim za izvršenje sankcija, pritvora i drugih mjera (član 33. Zakona).  

-       Koji su međunarodni dokumenti korišćeni?

      Preporuke konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine pripremljene u saradnji Evropske komisije UN-a za Evropu i Statističkog ureda Evropske Unije – EUROSTAT-om ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing" prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), New York and Geneva, 2006)

      Načela i preporuke Ujedinjenih nacija za popise stanovništva i stanova (Principles and Recommendations for Population and Housing Census, Revision 2, United Nations, New York, 2008).

      Regulativa broj 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske Unije o popisima stanovništva i stanova od 9. jula 2008. godine (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses)

      Regulativa broj 1201/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske Unije o popisima stanovništva i stanova od 30. novembra 2009. koja implementira Regulativu 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske Unije o popisima stanovništva i stanovanja u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovog raščlanjivanja.

-       Koja se definicija koristi u određivanju ukupnog broja stanovnika?

Koncept uobičajenog mjesta stanovanja lica koja se popisuju je koncept koji se, kao međunarodni standard, primjenjuje za definisanje ukupnog stanovništva. Uobičajeno mjesto stanovanja je mjesto u kojem lice živi i u kojem obično provodi svoj dnevni odmor bez obzira na privremeno odsustvo u drugom mjestu Bosne i Hercegovine ili u inostranstvu zbog posla, školovanja, odmora, obilaska rodbine i prijatelja, rekreacije, liječenja ili vjerskog hodočašća.

-       Šta ako se osoba ne zatekne kod kuće u vrijeme popisa?

Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne u stanu lica obuhvaćena popisom, a podatke ne može da prikupi na način koji je predviđen Zakonom o popisu stanovništva u BiH 2013. godine, ostavit će licu pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. oktobra 2013. godine. Obavještenje će sadržavati radno vrijeme i adresu nadležne popisne komisije.

-       Šta se radi sa obrascima kad se unesu svi podaci?

Uništavanje popisne građe nastale u radu nadležnih organa i organizacija u Bosni i Hercegovini za poslove popisa, obavlja Agencija u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

-       Kome se treba obratiti u vezi sa radom na Popisu ?

Poziv za osoblje (popisivače i instruktore) biće javni uz definisane kriterije za odabir koje će definisati statističke isntitucije. Prema članu 26.b) popisne komisije lokalne samouprave „vrše izbor i imenovanje instruktora i popisivača lokalne samouprave“.

-       Koji su preduvjeti za rad na Popisu?

Procedure za izbor općinskih instruktora i popisivača definišu kriterije za izbor osoblja za rad na Popisu, kao u potrebne preduvjete koje kandidati moraju ispunjavati.

-       Koliko će iznositi naknada sudionicima u popisu

Iznosi naknada učesnicima u popisu određuju se prema Odluci o iznosima naknada učesnika u popisu. 

Na vrh

 

Međunarodni standardi o popisu

Konferencija evropskih statističara „Preporuke za popise stanovništva i stambenog fonda u 2010. godini

PREPORUKE ZA POPIS STANOVNIŠTVA :

KONFERENCIJA EUROPSKIH STATISTIČARA PREPORUKE ZA POPISE STANOVNIŠTVA I STAMBENOG FONDA U 2010. GODINI

  

 

Na vrh

 

Na vrh  

PROBNI POPIS STANOVNIŠTVA 2012.

 

U sklopu priprema za Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova koji se planira provesti 2013. godine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine „provodi probni popis u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku“ (član 20. tačka h) Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini) u periodu od 15. do 29. oktobra/listopada 2012. godine.

Probni popis provodi se na uzorku od 60 popisnih krugova od kojih su 33 popisna kruga u Federaciji BiH, 21 popisni krug u Republici Srpskoj i 6 u Brčko Distriktu BiH. Općina u kojoj se nalazi sjedište svakog područnog ureda za statistiku ciljano se bira za uzorak, a iz svake općine biraju se po tri popisna kruga (urbanog i ruralnog tipa). Za Sarajevo, Banja Luku i Brčko bira se po 6 popisnih krugova (urbani, prigradski i ruralni). 

Cilj Probnog popisa jeste provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravovremeno i na prikladan način pripremila provedba i otklonili eventualni nedostaci za provođenje popisa 2013. godine

.Metodološki dokumenti za probni popis 2012:
Bosanski Hrvatski Српски
Uputstvo za popisivače i općinske instruktore Naputak za popisivače i općinske instruktore Упутство за пописиваче и општинске инструкторе
Uputstvo za organizovanje i provodenje probnog popisa Naputak za organiziranje i provođenje probnog popisa Упутство за организовање и провођење пробног пописа

Obrasci za probni popis 2012:

Bosanski Hrvatski Српски

POPISNICA (P-1)

POPISNICA (P-1) Упитник за лица
UPITNIK ZA DOMAĆINSTVO I STAN (P-2) UPITNIK ZA KUĆANSTVO I STAN (P-2) Упитник за домаћинство
KONTROLNIK KONTROLNIK

КОНТРОЛНИК

 

Oglasi za probni popis 2012:

PROBNI POPIS 2012

 

OGLAS_ZA PROBNI POPIS_HR

ОГЛАС ЗА ПРОБНИ ПОПИС

 

Na vrh

ZANIMLJIVOSTI OKO POPISA I OSTALO 

Kratak istorijat o popisima u Bosni i Hercegovini

Najstariji popis stanovništva Bosne i Hercegovine datira još sa samog  početka sedamnaestog stoljeća, a sproveden je u vrijeme turske vladavine balkanskim zemljama, pa i Bosne i Hercegovine. Ovi popisi – defteri su rađeni po sandžacima, tadašnjim upravnim jedinicama. Defteri koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, nalazue se u Državnom arhivu Republike Turske, sortirani su i arhivirani u različitim serijama dokumenata, a većina njih je kodirana kao Tapu defteri. Pedesetih godina dvadesetog stoljeća Turska je BiH dostavila nekoliko desetina ovih popisa iz Državnog arhiva Republike Turske i ovim činom je napravljen veliki pomak u izučavanju prošlosti bosanskohercegovačkih naroda. Defteri koji su se odnosili na sve krajeve bivše Jugoslavije su bili pohranjeni u Orjentalnom institutu u Sarajevu. Prilikom agresorskog granatiranja Sarajeva 16. i 17. maja 1992. godine svi defteri su u potpunosti izgorjeli. 

Sa aneksijom Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske Monarhije 1878. godine, slijede novi popisi stanovništva.

Prvi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini od strane austro-ugarske vlasti izvršen je 1879. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.246 km² 1879. godine u BiH živjelo je 1.158.440 stanovnika, 550.651 je stanovništvo ženskog pola, a 607.789 je stanovnišvo muškog pola. Gustoća naseljenosti je bila 22.6 stanovnika na km².

Drugi popis  popis stanovništva u Bosni i Hercegovini od strane austro-ugarske vlasti izvršen je 1885. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.246 km² 1885. godine u BiH živjelo je 1.336.091 stanovnika, 631.066 osoba ženskog pola, a 703.025 osoba muškog pola. Gustoća naseljenosti kod ovog popisa je iznosila 26.1 stanovnik po km².

Naredni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen 1895. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.246 km² 1895. godine u BiH živjelo je 1.568.092 stanovnika, od čega je bilo 739.902 žena, a 828.190 muškaraca. Gustoča naseljenosti je 30.6 stanovnika po km².

Posljednji popis stanovništva pod austro-ugarskom vladavinom u Bosni i Hercegovini je izvršen 1910. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.200 km² 1910. godine u BiH živjelo je 1.898.044 stanovnika, 903.192 stanovnika ženskog spola, a 994.854 stanovnika muškog spola. Gustoća naseljenosti je 37.1 stanovnik na km².

Po okončanju Prvog svjetskog rata, 1918. godine Bosna i Hercegovina, zajedno sa Srbijom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom i Crnom Gorom, ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja 1929. godine službeno nazvana Kraljevinom Jugoslavijom.

Godine 1921. izvršen je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Po popisu stanovništva na površini od 51.200 km² 1921. godine u BiH živjelo je 1.890.440 stanovnika, 924.231 osoba ženskog spola, 966.209 osoba muškog spola. Gustoća naseljenosti je 36.9 stanovnika na km².

Po popis stanovništva u Bosni i Hercegovini  izvršenom 1931. godine na površini od 51.564 km²  u BiH živjelo je 2.323.555 stanovnika, žena 1.138.515, a muškaraca 1.185.040. Gustoća naseljenosti je 45.1 stanovnik na km².

Novi svjetski rat donosi promjene u političkom sistemu Jugoslavije i 1948 kada je izvršen popis stanovništva njeno zvanično ime je Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Po ovom popisu na teritoriji Bosne i Hercegovine koj obuhvata površinu od 51.200 km² . godine živjelo je 2.564.308 stanovnika. Broj stanovika ženskog spola je 1.327.376, a muškog spola je 1.236.932. Gustoća naseljenosti je 50.1 stanovnik na km².

Drugi po redu popis stanovništva FNRJ je objavljen 31. marta 1953. Administrativna organizacija u Bosni i Hercegovini je bila gotovo identična onoj iz 1948. godine , s tim da je kotar Odžak ukinut i pridružen kotaru Modriča. Na popisu 1953. godine nije postojala mogućnost izjašnjavanja kao Musliman (Bošnjak).Po popisu stanovništva na površini od 51.221 km² 1953. godine u BiH živjelo je 2.847.459 stanovnika, žena 1.461.900, a muškaraca 1.385.559. Gustoća naseljenosti je 55.6 stanovnika na km².

Treći po redu popis stanovništva u  FNRJ objavljen je 30.marta 1961. godine. Učinjen osam godina nakon prijašnjeg, ovaj popis je donio značajne promjene. Ukinuta je podjela na kotare, i uvedena podijela na okruge. Umjesto dotadašnjih 66 kotara, ustanovljeno je 12 okruga koji su bili podijeljeni na 122 općine. Ova podjela će uz neke manje promjene potrajati do danas, s mnogim općinama koje još uvijek imaju granice povučene 1961. Druga značajna promjena je ta, da je uvedena kategorija Muslimana kao etničke pripadnosti, iako se dio današnjih Bošnjaka još uvijek izjašnjavao kao neopredijeljeni Jugoslaveni.

Po popisu stanovništva na površini od 51.197 km², 1961. godine u BiH, živjelo je 3.277.948 stanovnika. Broj stanovnika ženskog spola iznosio je 1.678.238, a muškog spola 1.599.665. Gustoća naseljenosti je 64.0 stanovnika na km².

Popis stanovništva u  SR Bosni i Hercegovini je izvršen 1971. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1971. godine u BiH živjelo je 3.746.111 stanovnika, od čega 1.911.511 su činile osobe ženskog pola, a 1.834.600 osobe muškog pola. Gustoća naseljenosti je 73.2 stanovnika na km².

Popis stanovništva u  SR Bosni i Hercegovini je izvršen  1981. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1981. godine u BiH živjelo je 4.124.256 stanovnika. Broj žena iznosio je 2.073.343, a muškaraca 2.050.913. Gustoća naseljenosti je 80.6 stanovnika na km².

Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini u sastavu SFRJ je izvršen u martu.1991. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1991. godine u BiH živjelo je 4.377.033 stanovnika. Broj osoba ženskog spola iznosio je 2.193.238, a muškog spola 2.183.795. Gustoća naseljenost je 85.5 stanovnika na km².

Pri posmatranju kretanja broja stanovnika u periodu od 1948. do 1991. godine uočava se da je prosječna godišnja stopa rasta stanovništva bila 2,1% ranijih decenija i 0,6% za vrijeme posljednje decenije.

 Bosna i Hercegovina je 1.marta 1992. godine, nakon odluke građana BiH referendumom o samoopredjeljenju stekla nezavisnost. Međutim 6.aprila 1992. godine izvršena je agresija na Bosnu i Hercegovinu. Prema najnovijim izvještajima u ratu je stradalo oko 94.000 stanovnika, a raseljeno je oko 1,8 miliona. Rat je okončan potpisivanjem mirovnog sporazuma u Daytonu, 21. novembra 1995. godine.

Prema međunarodnim procjenama iz 2006. godine, u Bosni i Hercegovini živi 4.498.976 stanovnika.

 

Na vrh

POPIS STANOVNIŠTVA 1991 I STARIJI  

 POPIS STANOVNIŠTVA 1991 GODINE (Publikacije)

1.Domaćinstvo po naseljenim mjestima
2.Doseljeno stanovništvo po opštinama
3.Etnicka obilježja stanovništva
4.Nacionalni sastav stanovništva po naseljenim mjestima
5.Porodice
6.Privatni i društveni stanovi za stanovanje po opštinama
7.Građani R BiH sa privremenim boravkom u inostranstvu-po opštinama
8.Prvi rezultati
9.Stanovništvo prema broju stanovnika po opštinama
10.Stanovništvo prema nacionalnom izjašnjavanju po mjesnim zajednicama
11.Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljenim mjestima
12.Uporedni podaci 1971_1981_1991
13.Stočni fond -prvi rezultati 1991

KRATKI SUMARNI IZVJEŠTAJI O POPISIMA STANOVNIŠTVA BIH     

STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE PO POPISIMA

STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE  PREMA STAROSTI I  SPOLU, PO POPISIMA 1971 1981 i 1981
STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA, PREMA  ZAVRŠENOJ ŠKOLI PO POPISU 1991
STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA, PREMA STAROSTI,PISMENOSTI I SPOLU PO POPISIMA 1981 i 1991
STANOVNIŠTVO PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, PO POPISIMA 1961 - 1991
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ZA POPIS STANOVNIŠTVA za 1991

STANOVNIŠTVO PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI BIH ZA 1991 PO OPČINAMA       

NACIONALNI SASTAV STANOVNIŠTVA PO OPČINAMA

STANOVNIŠTVO PREMA OPČINAMA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA  PO NACIONALNOJ PRIPADNOSTI - POPIS 1991

Kratki osvrt na Popise od drugog svjetskog rata pa na ovamo:

Novi svjetski rat donosi promjene u političkom sistemu Jugoslavije i 1948 kada je izvršen popis stanovništva njeno zvanično ime je Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Po ovom popisu na teritoriji Bosne i Hercegovine koj obuhvata površinu od 51.200 km² godine živjelo je 2.564.308 stanovnika. Broj stanovika ženskog spola je 1.327.376, a muškog spola je 1.236.932. Gustoća naseljenosti je 50.1 stanovnik na km².

Drugi po redu popis stanovništva FNRJ je objavljen 31. marta 1953. Administrativna organizacija u Bosni i Hercegovini je bila gotovo identična onoj iz 1948. godine , s tim da je kotar Odžak ukinut i pridružen kotaru Modriča. Na popisu 1953. godine nije postojala mogućnost izjašnjavanja kao Musliman (Bošnjak).Po popisu stanovništva na površini od 51.221 km² 1953. godine u BiH živjelo je 2.847.459 stanovnika, žena 1.461.900, a muškaraca 1.385.559. Gustoća naseljenosti je 55.6 stanovnika na km².

Treći po redu popis stanovništva u  FNRJ objavljen je 30.marta 1961. godine. Učinjen osam godina nakon prijašnjeg, ovaj popis je donio značajne promjene. Ukinuta je podjela na kotare, i uvedena podijela na okruge. Umjesto dotadašnjih 66 kotara, ustanovljeno je 12 okruga koji su bili podijeljeni na 122 općine. Ova podjela će uz neke manje promjene potrajati do danas, s mnogim općinama koje još uvijek imaju granice povučene 1961. Druga značajna promjena je ta, da je uvedena kategorija Muslimana kao etničke pripadnosti, iako se dio današnjih Bošnjaka još uvijek izjašnjavao kao neopredijeljeni Jugoslaveni.

Po popisu stanovništva na površini od 51.197 km², 1961. godine u BiH, živjelo je 3.277.948 stanovnika. Broj stanovnika ženskog spola iznosio je 1.678.238, a muškog spola 1.599.665. Gustoća naseljenosti je 64.0 stanovnika na km².

Popis stanovništva u  SR Bosni i Hercegovini je izvršen 1971. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1971. godine u BiH živjelo je 3.746.111 stanovnika, od čega 1.911.511 su činile osobe ženskog pola, a 1.834.600 osobe muškog pola. Gustoća naseljenosti je 73.2 stanovnika na km².

Popis stanovništva u  SR Bosni i Hercegovini je izvršen  1981. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1981. godine u BiH živjelo je 4.124.256 stanovnika. Broj žena iznosio je 2.073.343, a muškaraca 2.050.913. Gustoća naseljenosti je 80.6 stanovnika na km².

Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini u sastavu SFRJ je izvršen u martu.1991. godine. Po popisu stanovništva na površini od 51.197 km² 1991. godine u BiH živjelo je 4.377.033 stanovnika. Broj osoba ženskog spola iznosio je 2.193.238, a muškog spola 2.183.795. Gustoća naseljenost je 85.5 stanovnika na km².

Pri posmatranju kretanja broja stanovnika u periodu od 1948. do 1991. godine uočava se da je prosječna godišnja stopa rasta stanovništva bila 2,1% ranijih decenija i 0,6% za vrijeme posljednje decenije.

 Bosna i Hercegovina je 1.marta 1992. godine, nakon odluke građana BiH referendumom o samoopredjeljenju stekla nezavisnost. Međutim 6.aprila 1992. godine izvršena je agresija na Bosnu i Hercegovinu. Prema najnovijim izvještajima u ratu je stradalo oko 94.000 stanovnika, a raseljeno je oko 1,8 miliona. Rat je okončan potpisivanjem mirovnog sporazuma u Daytonu, 21. novembra 1995. godine.

Prema međunarodnim procjenama iz 2006. godine, u Bosni i Hercegovini živi 4.498.976 stanovnika.

 

 Na vrh

 |Početna stranica|Sadržaj|Kontakt|English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO        Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51

Posljednja izmjena/Last updated:01.06.2016