ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA STATISTIČKIH PODATAKA I USLUGA

Putem ove ankete želimo širokom krugu korisnika ponuditi mogućnost  da izraze svoje mišljenje o našem radu i uslugama. Znanje, iskustvo, zajednički rad, poštivanje privatnosti, kvalitet i dostupnost do korisnika  su vrijednosti, koje mogu bitno uticati na zadovoljstvo korisnika.

 

Da bi smo saznali u kojoj mjeri ispunjavamo vaša očekivanja, izuzetno nam je važno da dobijemo povratnu informaciju od vas. Stoga vas molimo da odvojite nekoliko minuta i odgovorite na pitanja iz ankete, te svojim prijedlozima doprinesete  poboljšanju našeg rada.

 

Rezultati ankete bit će dostupni na web  sajtu FZS. Svi podaci iz ankete će biti objavljeni u agregiranom obliku, čime je u potpunosti obezbjeđena tajnost individualnih podataka osoba i poslovnih subjekata koji su učestvovali u anketi.

Ova anketa ima 20 pitanja.

Napomena o privatnosti
Anketa JE anonimna
Zapisi u vezi vašeg učešća u anketi ne sadrže informacije na osnovu kojih možete biti identifikovani, osim ako specifično pitanje u anketi ne traži takve informacije. Čak i u slučaju da popunjavate anketu koja traži identifikacione tokene da biste joj pristupili, nije vas moguće identifikovati jer se tokeni ne čuvaju zajedno sa vašim odgovorima. Baze podataka u kojima se čuvaju vaši odgovori i tokeni komuniciraju između sebe samo kada treba provjeriti da li ste (ili niste) zavšili popunjavanje ankete. Ne postoji način da se identifikacioni tokeni povežu sa odgovorima u anketi.

1. Na koji način dolazite do potrebnih statističkih podataka koje objavljuje FZS? (možete dati više odgovora)

Označite sve moguće odgovore

2. Koliko često koristite statističke podatke FZS?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
3. Iz kojih oblasti najčešće koristite statističke podatke?  (možete dati više odgovora)
Označite sve moguće odgovore

4. U koju svrhu koristite podatke FZS ?  (možete dati više odgovora)

Označite sve moguće odgovore
5. Kojim se proizvodima FZS najviše koristite? (može biti više odgovora)
Označite sve moguće odgovore

6. Kako biste ocijenili ukupan kvalitet  proizvoda i usluga  FZS?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

7. Kako bi ste ocjenili ukupan kvalitet statističkih podataka (pravovremenost, dostupnost i uporedivost) po statističkim oblastima?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 jako loše, 2 loše, 3 zadovoljavajuće, 4 dobro i 5 jako dobro)

  1 2 3 4 5
Stanovništvo
Zaposlenost, nezaposlenost i plaće
Cijene
Bruto domaći proizvod
Investicije
Izbori
Registar
Strukturne poslovne statistike
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Industrija
Građevinarstvo
Prijevoz i komunikacije
Vanjska trgovina
Unutarnja trgovina
Ugostiteljstvo
Turizam
Potrošnja domaćinstava
Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija
Energetika
Okoliš
Zdravstvena zaštita
Obrazovanje
Socijalna zaštita/skrb
Kultura, nauka i sport
Istraživanje i razvoj
Pravosuđe
Ostalo

8. Kako se slažete sa sljedećim tvrdnjama?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 uopće se ne slažem, 2 djelimično se slažem, 3 polovično se slažem,  4 većinom se slažem, 5 u potpunosti se slažem)

  1 2 3 4 5
Podaci Zavoda su pouzdani
Podaci su prezentirani na razumljiv način
Podaci zadovoljavaju moje potrebe
Uporedivost podataka je dobra
Statistički podaci su kvalitetni
Odgovara mi način na koji mogu doći do podataka
Zadovoljan sam pravovremenošću objavljivanja podataka

9. Koliko često posjećujete internetsku stranicu Zavoda?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

10. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama o internetskoj stranici Zavoda?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 uopće se ne slažem, 2 djelimično se slažem, 3 polovično se slažem,  4 većinom se slažem, 5 u potpunosti se slažem)

  1 2 3 4 5
Lako pronazim podatke koji su mi potrebni
Stranica je pristupačna korisnicima
Sadržaj stranice je dobar

11. U kojoj mjeri ste zadovoljni bazom podataka na internetskoj stranici?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

12. Koristite li se Kalendarom objavljivanja statističkih podataka koji se nalazi na internetskoj stranici Zavoda?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

13. Da li  Kalendar objavljivanja statističkih podataka sadrži sve informacije koje su vam potrebne?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
14. Koje biste još statističke podatke i informacije voljeli naći na našoj internetskoj stranici i u publikacijama?

15. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 uopće se ne slažem, 2 djelimično se slažem, 3 polovično se slažem,  4 većinom se slažem, 5 u potpunosti se slažem)

  1 2 3 4 5
Zaposlenici Zavoda su spremni pomoći korisnicima
Kontakt sa zaposlenicima Zavoda je lako uspostaviti
Brzina dobivanja informacija od zaposlenika je zadovoljavajuća
Zaposlenici Zavoda su profesionalni
16. Kojoj skupini korisnika pripadate:
Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
17. Nivo obrazovanja kojeg posjedujete:
Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
18. Starosna grupa kojoj pripadate:
Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
19. Vaš spol:
Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
20. Obzirom da kontinuirano radimo na poboljšanju svih naših usluga, molimo Vas da ovdje navedete ukoliko imate koristan prijedlog.