UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA, 2019

Federalni zavod za statistiku kontinuirano radi na poboljšanju svojih proizvoda i usluga.

Putem ove ankete želimo širem krugu korisnika ponuditi mogućnost da izraze svoje mišljenje o našem radu i uslugama, te da svojim primjedbama i prijedlozima doprinesu poboljšanju našeg rada. Znanje, iskustvo, zajednički rad, poštivanje privatnosti, kvalitet i dostupnost do korisnika su vrijednosti, koje mogu bitno uticati na zadovoljstvo korisnika.

Da bi smo saznali u kojoj mjeri ispunjavamo vaša očekivanja, izuzetno nam je važno da dobijemo povratnu informaciju od vas. Stoga vas molimo da odvojite nekoliko minuta i odgovorite na pitanja iz ankete, te svojim prijedlozima, doprinesete poboljšanju našeg rada.

Rezultati ankete bit će dostupni na web stranici Federalnog zavoda za statistiku. Svi podaci iz ankete će biti objavljeni u agregiranom obliku, čime je u potpunosti obezbjeđena tajnost individualnih podataka osoba i poslovnih subjekata koji su učestvovali u anketi.

Ova anketa ima 19 pitanja.

1. Na koji način dolazite do potrebnih statističkih podataka? (možete dati više odgovora)

Označite sve moguće odgovore

2. Koliko često posjećujete našu internet stranicu ili koristite naše statističke podatke i informacije (u elektronskom ili printanom obliku)?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora
3. Iz kojih oblasti najčešće koristite statističke podatke?  (možete dati više odgovora)
Označite sve moguće odgovore

4. U koju svrhu koristite statističke podatke? (možete dati više odgovora)

Označite sve moguće odgovore

5. Da li su statistički podaci i informacije Zavoda jasno prikazane?

Molimo Vas da date ocjenu od 1 do 5 (1- Ne, nikako; 2- Uglavnom ne; 3- Djelimično da, djelimično ne; 4- Da uglavnom; 5- Da uvijek)

  1 2 3 4 5
U statističkim publikacijama
Na internet stranici
U bazi podataka na internet stranici
U odgovoru na zhatjeve

6. Kako biste ocijenili ukupan kvalitet proizvoda i usluga koje pruža Zavod?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

7. Kako biste ocijenili relevantnost, pravovremenost, dostupnost i uporedivost podataka po statističkim oblastima?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 jako loše, 2 loše, 3 zadovoljavajuće, 4 dobro i 5 jako dobro)

8. Kako se slažete sa sljedećim tvrdnjama?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 uopće se ne slažem, 2 djelimično se slažem, 3 polovično se slažem, 4 većinom se slažem, 5 u potpunosti se slažem)

  1 2 3 4 5
Podaci Zavoda su pouzdani
Podaci su prezentirani na razumljiv način
Podaci zadovoljavaju moje potrebe
Uporedivost podataka je dobra
Statistički podaci su kvalitetni
Odgovara mi način na koji mogu doći do podataka
Zadovoljan sam pravovremenošću objavljivanja podataka

9. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama o internet stranici Zavoda?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 uopće se ne slažem, 2 djelimično se slažem, 3 polovično se slažem, 4 većinom se slažem, 5 u potpunosti se slažem) 

  1 2 3 4 5
Lako pronalazim podatke koji su mi potrebni
Stranica je pristupačna korisnicima
Sadržaj stranice je dobar

10. Ocijenite sadržaj baze podataka.

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

11. Koristite li se Kalendarom objavljivanja statističkih podataka, koji se nalazi na internet stranici Zavoda?

12. Da li su Vam korisne informacije iz Kalendara objavljivanja statističkih podataka?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

13. Koje biste još statističke podatke i informacije voljeli naći na našoj internet stranici i u publikacijama?

14. Ako ste imali kontakt s uposlenicima Zavoda u kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama?

Molimo vas da ocjenu date od 1 do 5 (1 uopće se ne slažem, 2 djelimično se slažem, 3 polovično se slažem, 4 većinom se slažem, 5 u potpunosti se slažem)

  1 2 3 4 5
Zaposlenici Zavoda su spremni pomoći korisnicima
Kontakt sa zaposlenicima Zavoda je lako uspostaviti
Brzina dobivanja informacija od zaposlenika je zadovoljavajuća
Zaposlenici Zavoda su profesionalni

15. Kojoj skupini korisnika pripadate?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

16. Molimo navedite kojoj obrazovnoj grupi pripadate.

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

17. Starosna grupa kojoj pripadate.

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

18. Vaš spol?

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora

19. Obzirom da kontinuirano radimo na poboljšanju svih naših usluga, molimo Vas da svojim prijedlozima i primjedbama doprinesete poboljšanju našeg rada.