|POČETNA STRANICA|SADRŽAJ|KONTAKT|ENGLISH|

   

OPČI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

OPĆI  PODACI O BiH
POPISI STANOVNIŠTVA

PODACI ZA FBiH 

MJESEČNI BILTENI
GODIŠNJI BILTENI
STATISTIČKI GODIŠNJACI/LJETOPISI
SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA
FEDERACIJA U BROJKAMA
KANTONI U BROJKAMA 2015
Osnovne informacije za kantone

STATISTIČKI SISTEM

O NAMA

GLAVNI ZADACI
STRATEGIJA-MISIJA-VIZIJA
ORGANIZACIJA
POVJERLJIVOST PODATAKA
PLANIRANJE RADA
MEĐUNARODNA SARADNJA
KVALITET I PRAVILA RADA
KALENDAR SVIH OBJAVA ZA 2016
SVE O PUBLIKACIJAMA I USLUGAMA

ANKETE I BAZE PODATAKA 

ANKETA O RADNOJ SNAZI 2007 (ARS)
CPI - Indeks potrošačkih cijena u BiH 2005/2006
Mjerenje životnog standarda u BiH (LSMS)
Živjeti u BiH
DevInfo-Baze podataka

METODOLOGIJE,KLASIFIKACIJE,

STANDARDI,NOMENKLATURE,PLANOVI 

STATISTIČKI STANDARDI
METODOLOŠKI DOKMENTI
KLASIFIKACIJE
NOMENKLATURE
REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA
REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA
Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH za 2014.godinu i Odluka Vlade F BiH
Mape Kantona

LINKOVI

 

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE-         ISSN 1840-1600

 

F BiH

Kantoni

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2016

BiltenF 05-16  BiltenK 05-16
BiltenF 04-16  BiltenK 04-16
BiltenF 03-16  BiltenK 03-16
BiltenF 02-16  BiltenK 02-16
BiltenF 01-16  BiltenK 01-16

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2015

BiltenF 12-15  BiltenK 12-15
BiltenF 11-15  BiltenK 11-15
BiltenF 10-15  BiltenK 10-15
BiltenF 09-15  BiltenK 09-15
BiltenF 08-15  BiltenK 08-15
BiltenF 07-15  BiltenK 07-15
BiltenF 06-15  BiltenK 06-15
BiltenF 05-15  BiltenK 05-15
BiltenF 04-15  BiltenK 04-15
BiltenF 03-15  BiltenK 03-15
BiltenF 02-15  BiltenK 02-15
BiltenF 01-15  BiltenK 01-15 (ispravka/korekcija)

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2014

F BiH

Kantoni

BiltenF 12-14  BiltenK 12-14
BiltenF 11-14  BiltenK 11-14
BiltenF 10-14  BiltenK 10-14
BiltenF 09-14  BiltenK 09-14
BiltenF 08-14  BiltenK 08-14
BiltenF 07-14  BiltenK 07-14
BiltenF 06-14  BiltenK 06-14
BiltenF 05-14  BiltenK 05-14
BiltenF 04-14  BiltenK 04-14
BiltenF 03-14  BiltenK 03-14
BiltenF 02-14  BiltenK 02-14
BiltenF 01-14  BiltenK 01-14

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2013

F BiH

Kantoni

BiltenF 12-13  BiltenK 12-13
BiltenF 11-13  BiltenK 11-13
BiltenF 10-13  BiltenK 10-13 
BiltenF 09-13  BiltenK 09-13 
BiltenF 08-13  BiltenK 08-13 
BiltenF 07-13  BiltenK 07-13 
BiltenF 06-13 BiltenK 06-13 
BiltenF 05-13 BiltenK 05-13 
BiltenF 04-13 BiltenK 04-13 
BiltenF 03-13 BiltenK 03-13 
BiltenF 02-13 BiltenK 02-13 
BiltenF 01-13 BiltenK 01-13 

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2012

Bilten 12-12
Bilten 11-12
Bilten 10-12
Bilten 09-12
Bilten 08-12
Bilten 07-12
Bilten 06-12
Bilten 05-12
Bilten 04-12
Bilten 03-12
Bilten 02-12
Bilten 01-12

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2011

Bilten 12-11 (476KB)
Bilten 11-11 (460KB)
Bilten 10-11 (450KB)
Bilten 09-11 (420KB)
Bilten 08-11 (430KB)
Bilten 07-11 (1.100KB)
Bilten 06-11 (436KB)
Bilten 05-11
Bilten 04-11
Bilten 03-11
Bilten 02-11
Bilten 01-11

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2010

Bilten 12-10
Bilten 11-10
Bilten 10-10
Bilten 09-10
Bilten 08-10
Bilten 07-10
Bilten 06-10
Bilten 05-10
Bilten 04-10
Bilten 03-10
Bilten 02-10
Bilten 01-10

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2009

Bilten 12-09
Bilten 11-09
Bilten 10-09
Bilten 09-09
Bilten 08-09
Bilten 07-09
Bilten 06-09
Bilten 05-09
Bilten 04-09
Bilten 03-09
Bilten 02-09
Bilten 01-09

 Mjesečni bilteni u pdf formatu-2008

Bilten 12-08
Bilten 11-08
Bilten 10-08
Bilten 09-08
Bilten 08-08
Bilten 07-08
Bilten 06-08
Bilten 05-08
Bilten 04-08
Bilten 03-08

Bilten 02-08

Bilten 01-08

komentari biltena kao zamjena za arhivu-2007

17.12.2007-|br.12/07(pdf)
15.11.2007-|br.11/07(pdf)
15.10.2007-|br.10/07(pdf)
17.09.2007-|br.09/07(pdf)
15.08.2007-|br.08/07(pdf)
16.07.2007-|br.07/07(pdf)
15.06.2007-|br.06/07(pdf)
15.05.2007-|br.05/07(zip)
16.04.2007-|br.04/07 (pdf)
15.03.2007-|br.03/07(html)
20.02.2007-|br.02/07(html)
15.01.2007-|br.01/07(html)
 

 

Top 

Home      <<Engleska verzija  

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE-05/2016      -        ISSN 1840-1600

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA 05/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Početna stranica | Sadržaj | Kontakt | English version|

 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Zelenih beretki 26 SARAJEVO        Tel:+387 33 20 64 52     Fax:+387 33 22 61 51