KANTONI, GRADOVI - SJEDIŠTA KANTONA, POVRŠINA I STANOVNIŠTVO
CANTONS, TOWNS - CENTRE OF CANTONS, SURFACE AREA, POPULATION 
UNSKO SANSKI KANTON,1,2,3,4,9,5,6,7,8,10,2,RS,RS,DB,69,8,16,4,60,0,51,3,331,8
,80,0,119,8,188,2
,65,6
,122,9
Orašje 162,4
Tuzla 447,8
Bihać 68,1
Travnik 104,1
Zenica 227,6
Livno 32,2
Sarajevo 2.157,2
Široki Brijeg 67,7 Goražde 121,6
Dijagram priredio:Zijo Eskić dipl.ing.
Mostar 94,6
  Površina,
cca km2
Surface area
km
2
Broj
stanovnika
u 2009.1)
Population, 2009 1)
Broj
stanovnika
na km2
Population
density per
km
2
Federacija Bosne i Hercegovine 26.110,5 2.327.318 89,1
1.Unsko-sanski kanton 4.125,0 288.114 69,8
      Bihać 900,0 61.287 68,1
2.Kanton Posavski 324,6 39.886 122,9
      Orašje 121,8 19.786 162,4
3.Tuzlanski kanton 2.649,0 498.549 188,2
      Tuzla 294,0 131.640 447,8
4.Zeničko-dobojski kanton 3.343,3 400.602 119,8
      Zenica 558,5 127.105 227,6
5.Bosanskopodrinjski kanton 504,6 33.093 65,6
      Goražde 248,8 30.264 121,6
6.Srednjobosanski kanton 3.189,0 254.992 80,0
      Travnik 529,0 55.000 104,0
7.Hercegovačko-neretvanski kanton 4.401,0 225.930 51,3
     Grad    Mostar 1.175,0 111.186 94,6
8.Zapadno-hercegovački kanton 1.362,2 81.707 60,0
      Široki Brijeg 387,6 26.263 67,7
9.Kanton Sarajevo 1.276,9 423.645 331,8
      Sarajevo 141,5 305.242 2.157,2
10.Kanton 10 4.934,9 80.800 16,4
      Livno 994,0 32.013 32,2
1) Broj stanovnika odnosi se na procjenu prisutnog stanovništva, stanje 30.06.2009.
1)Number of population related to estimation on present population as on 30 June 2009