STANOVNIŠTVO PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, PO POPISIMA 1961 - 1991
  Ukupno   Struktura u %
  1961 1971 1981 1991 1961 1971 1981 1991
UKUPNO 3277948 3746111 4124256 4377033 100,0 100,0 100,0 100,0
 Nacionalno
 se izjasnili
 
 Crnogorci 12828 13021 14114 10071 0,4 0,4 0,4 0,2
 Hrvati 711665 772491 758140 760852 21,7 20,6 18,4 17,4
 Makedonci 2391 1773 1892 1596 0,1 0,1 0,1 0,1
 Muslimani 1) 842248 1482430 1630033 1902956 25,7 39,6 39,5 43,5
 Slovenci 5939 4053 2755 2190 0,2 0,1 0,1 0,1
 Srbi 1406057 1393148 1320738 1366104 42,9 37,2 32,0 31,2
 Jugosloveni 275883 43796 326316 242682 8,4 1,2 7,9 5,6
 Albanci 3642 3764 4396 4925 0,1 0,1 0,1 0,1
 Česi 1083 871 690 590 0,0 0,0 0,0 0,0
 Italijani 717 673 616 732 0,0 0,0 0,0 0,0
 Jevreji 381 708 343 426 0,0 0,0 0,0 0,0
 Mađari 1415 1262 945 893 0,1 0,0 0,0 0,0
 Nijemci 347 300 460 470 0,0 0,0 0,0 0,0
 Poljaci 801 757 609 526 0,0 0,0 0,0 0,0
 Romi 588 1456 7251 8864 0,0 0,0 0,2 0,2
 Rumuni 113 189 302 162 0,0 0,0 0,0 0,0
 Rusi 934 507 295 297 0,0 0,0 0,0 0,0
 Rusini 2) 6136 141 111 133 0,2 0,0 0,0 0,0
 Slovaci 272 279 350 297 0,0 0,0 0,0 0,0
 Turci 1812 477 277 267 0,1 0,0 0,0 0,0
 Ukrajinci 2) 5333 4502 3929 0,2 0,1 0,1
 Ostali 811 602 946 17592 0,0 0,0 0,0 0,4
Nisu se naci-
onalno izjasnili
8482 17950 14585 0,2 0,4 0,3
Regionalna
pripadnost
3649 224 0,1 0,0
Nepoznato 1885 9598 26576 35670 0,1 0,3 0,7 0,8
1) U Popisu 1961 godine Muslimani su iskazani pod nazivom "Muslimani u etničkom smislu",
     a 1971 godine kao "Muslimani u smislu narodnosti".
2) Do popisa 1971 Rusini i Ukrajinci iskazivani zajedno